צו היבוא והיצוא (קבוצות יבוא), התש"ף - 2020 פורסם לביקורת ציבורית

משרד הכלכלה והתעשייה פרסם היום (13.7.2020) את טיוטת צו היבוא והיצוא (קבוצות יבוא), התש"ף – 2020 להערות הציבור עד ליום 3.8.2020.

קישור לקבצים ולשליחת הערות

מטרת הצו הינה להסדיר את שיוך התקנים הרשמיים לקבוצות יבוא בצו של שר הכלכלה והתעשייה בהתאם לסמכותו לפי פקודת היבוא והיצוא[נוסח חדש], התשל"ט–1979 וכן להודיע על כוונת השר להעביר תקנים מסוימים לקבוצות יבוא אחרות, כאשר ככלל מדובר בהעברה לקבוצות יבוא בעלות משטר בדיקות מקל יותר ולקבל את הערות הציבור לגבי כוונה זו.

טיוטת הצו מציעה להעביר 150 תקנים רשמיים של טובין מקבוצת יבוא 1 לקבוצות יבוא 2 ו-3.

 

להלן עיקרי הטיוטה:

(1.) טיוטת הצו מסבירה את מדרג ארבע רמות הבדיקה של טובין ובהתאמה את חלוקת הקבוצות, לפי רמת הסיכון הטמונה בטובין:

 • קבוצה 1 – טובין שרמת הסיכון היחסית בהם הגבוהה ביותר ולכן יידרשו שני תנאים: אישור דגם (אישור מעבדת בדיקה) ואישור משלוח (אישור כי המוצר הנדגם מכל משלוח, עומד בתקן וזהה ליתר המוצרים שבאותו המשלוח).
 • קבוצה 2 – טובין שרמת הסיכון היחסית בהם בינונית ולכן יידרשו שני תנאים: האחד אישור דגם, שהוזכר לעיל. השני – הצהרה כי הטובין באותו המשלוח עומדים בדרישות התקן ותואמים את הדגם שנבדק וקיבל אישור מעבדה על כך.
 • קבוצה 3 – טובין שרמת הסיכון היחסית בהם נמוכה יותר ולשם כך מקלים ביותר עם היבואן והתנאי היחיד שנדרש הוא הצהרה כי הטובין שבמשלוח מתאימים לתקן הרשמי החל עליהם. לקבוצה 2 ו-3 קיים נספח הצהרה לחתימת היבואן. מדובר באותו טופס הצהרה, אך ישנו הבדל בין הקבוצות לעניין נוסח ההצהרה.
 • קבוצה 4 – מדובר בטובין שמיובאים לתעשייה בלבד ולגביהם יינתן פטור מראש מעמידה בתקן רשמי. זאת כיוון שהטובין מיועדים לשימוש התעשייה ואינם עוברים לשימוש הצרכן כפי שהם.

(2.) טיוטת הצו קובעת כי תקן חדש ישויך לקבוצה מספר 3. על פי הצו, השר או הממונה רשאים לשייך את התקן לקבוצה אחרת בנסיבות כדלקמן:

 • השר רשאי לקבוע כי התקן ישויך לקבוצה 1 או 2, לאחר שקיבל הודעה מהממונה על המלצתו לעשות כן.
 • בתקופה של שנה מיום אכרזתו של תקן כתקן רשמי, רשאי הממונה להודיע על שיוכו של תקן לקבוצה 1. הודעה זו של הממונה תתפרסם ברשומות ותוקפה עד שנה מיום קביעת התקן כתקן רשמי; במקרה זה, לאחר שנה כאמור, התקן ישויך אוטומטית לקבוצה 3 אלא אם קבע השר כי יש לשייכו לקבוצה 1 או 2 והדבר פורסם בתוספות.

(3.) טיוטת הצו קובעת כי תקנים השייכים לקבוצה 4 המיועדים לתעשייה בלבד, ישויכו לקבוצה זו כל עוד לא נקבע לגבם אחרת.

 • לקישור לטיוטת הצו המלאה - לחצו כאן
 • לקישור לטבלה המבהירה את המצב לעניין כל תקן – באיזו קבוצה הוא מצוי ביום פרסום טיוטה זו ולאיזו קבוצה מוצע להעבירו - לחצו כאן
 • לקישור לדו"ח RIA - לחצו כאן

אתם מוזמנים לוודא לגבי תקנים הרלוונטיים לכם שאין פערים מול השינויים שפורסמו.

 

להעברת הערות ביחס לטיוטה:

 • רז הילמן, מנהל אגף יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר, בטלפון 03-5631011 או בדוא"ל: razh@chamber.org.il
 • מירב קפלן, יועצת יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר, בטלפון 03-5631116 או בדוא"ל: meravk@chamber.org.il
 • ניתן להעביר הערות ישירות לאתר החקיקה הממשלתי בקישור הבא
למידע נוסף בתחום זה