מינהל היבוא מודיע על חלוקת יתרת מכסות ליבוא מוצרי מזון במכס מופחת או בפטור ממכס לשנת 2020

מינהל היבוא וועדת המכסות הודיעו היום על חלוקת יתרת מכסות ליבוא מוצרי מזון במכס מופחת או בפטור ממכס לשנת 2020, כאשר בקשות לסוג מכסות זה ניתן להגיש החל מהיום - 15.6.2020 ועד 28.6.2020.

היתרות יחולק בהתאם להוראת מנכ"ל משרד הכלכלה 2.7. יש לעיין היטב בהוראת המנכ''ל טרם הגשת הבקשה.

את הבקשות בצרוף כל המסמכים הנדרשים יש להגיש באמצעות בטופס מקוון, בקשות שיוגשו בדרך אחרת, לא תתקבלנה.

לאחר בירור מול משרד הכלכלה, הובהר כי יתרת מכסות זו, אינה סותרת את דחיית המועדים והארכת תוקף הרישיונות אשר אושרו ע"י משרד הכלכלה בשל משבר הקורונה.

לקישור לטופס המקוון- לחצו כאן

לעיון בהוראת המנכ"ל 2.7- חלוקת מכסות ליבוא מזון בפטור ממכס או במכס מופחת- לחצו כאן

למידע נוסף בתחום זה