הרחבת ההסדר למתן פטורים מאישור ת"ר ביבוא ציוד חשמלי לשימוש רפואי

בעקבות פנייה של לשכת המסחר ומשרד הבריאות, הודיע הממונה על התקינה ב-8.6.2020 כי תוקף ההסדר למתן פטורים מאישור ת"ר ביבוא ציוד חשמלי לשימוש רפואי יוארך עד לתאריך 30.6.2021 או עד הסדרת תקנות חוק ציוד רפואי, המוקדם ביניהם.

יבואני ציוד רפואי, המסווג בפרטי המכס המפורטים מטה, ושבהתאם לצו יבוא חופשי נדרשים להציג אישור ת"ר על התאמת הציוד לדרישות התקן הרשמי ת"י 1011 על חלקיו ו/או ת"י 60601 על חלקיו, יוכלו להמשיך לקבל פטור כאמור בתנאי שברשותם המלצה מקצועית מאת יחידת אמ"ר במשרד הבריאות, תקפה נכון ליום בקשת הפטור ומסמכי CB CERTIFICATE & TEST REPORT ו- EMC CERTIFICATE & TEST REPORT רלוונטיים לטובין שבבקשה.

 

להלן סיווג ותיאור של הטובין, עבורם ניתן לקבל פטור מהצגת אישור ת"ר:

 • פרט מכס 90.18.1000- מכשירים חשמליים לאבחון;
 • פרט מכס 90.18.2000- מכשירים קרניים אולטרה-סגולות או אינפרה אדומות;
 • פרט מכס 90.18.4000- מכשירים וכלים ששימושם ברפואת שיניים;
 • פרט מכס 90.18.5000- מכשירים וכלים ששימושם ברפואת עיניים;
 • פרט מכס 90.18.9090- מכשירי דפיברילטור, אינקובטורים לפגים;
 • פרט מכס 90.19.1090- ציוד רפואי לריפוי מכאני (ציוד לא משולב ובעל פונקציית ריפוי מכאני בלבד);
 • פרט מכס 85.43.7090- מכשירים רפואיים לגירוי שרירים;
 • פרט מכס 85.21.9090- מכשירי הקלטת וידאו ששימושם במדעי הרפואה, הכירורגיה, רפואת השיניים או הרפואה הווטרינרית;
 • פרט מכס 85.28.5990- צגים ששימושם במדעי הרפואה, הכירורגיה, רפואת השיניים או הרפואה הווטרינרית;
 • פרט מכס 84.71.6000- יחידות קלט או פלט ששימושם במדעי הרפואה, הכירורגיה, רפואת השיניים או הרפואה הווטרינרית;
 • פרט מכס 85.25.8000- מצלמות ששימושם במדעי הרפואה, הכירורגיה, רפואת השיניים או הרפואה הווטרינרית;
 • פרט מכס 94.02.1010- כסאות רופאי שיניים, כסאות רפואיים או כירורגיים דומים;
 • פרט מכס 94.02.9020- ריהוט רפואי, דנטלי, כירורגי או וטרינרי למרפאות ולבתי חולים;
 • פרט מכס 94.05.4021- מנורות מהסוג המשמש בחדרי ניתוח;
 • פרט מכס 90.19.2000- מכשור לריפוי באוזון, לריפוי באירוסול, מכשור להנשמה מלאכותית או לריפוי הנשמתי אחר;
 • פרט מכס 84.13.1900- משאבות עירוי ומשאבות מזרק רפואיות;
 • פרט מכס 90.19.1011- מזרונים רפואיים למניעת פצעי לחץ;
 • פרט מכס 84.14.5999- מכשירים רפואיים לאוורור או טיהור האוויר;
 • פרט מכס 84.22.1900- מכשירים רפואיים לשטיפת כלים;
 • פרט מכס 84.43.3900- מדפסות רפואיות.

 

לשכת המסחר הגישה בקשה נוספת להרחבת ההסדר למתן פטורים מאישור ת"ר ביבוא ציוד חשמלי לשימוש רפואי ביחס לשורת פריטי מכס, בנוסף להסדר הקיים.

 

1. ביום 15.12.2020 הודיע הממונה על התקינה כי נענה לבקשתנו, בהמשך להסכמת משרד הבריאות, כך שפריטי המכס הבאים ייכנסו להסדר אף הם:

 • פרט מכס 84.14.1029- משאבות אויר ששימושם במדעי הרפואה, הכירורגיה, רפואת השיניים או הרפואה הווטרינרית.
 • פרט מכס 85.17.6200- מכשירים לקליטה, המרה ושידור או שחזור של קול, תמונות או נתונים אחרים, כולל מכשירי מיתוג וניתוב ששימושם במדעי הרפואה, הכירורגיה, רפואת השיניים או הרפואה הווטרינרית.
 • פרט מכס 84.23.1010- מאזניים לשקילת בני אדם ששימושם במדעי הרפואה.
 • פרט מכס 85.04.4091 /85.04.4099- ספקי כוח חיצוניים ששימושם במדעי הרפואה, הכירורגיה, רפואת השיניים או הרפואה הווטרינרית.
 • פרט מכס 94.02.9010- אלונקות חשמליות ששימושם במדעי הרפואה.

 

2. ביום 5.1.2021 הודיע הממונה על התקינה כי פריט מכס נוסף ייכנס להסדר, בהמשך לבקשתנו ולהסכמת משרד הבריאות:

 • פרט מכס 95.06.9190/95.06.9110- מכשירים רפואיים נייחים לאימון שרירי הגפיים באמצעות דוושות סובבות.

*שימו לב, מתקיימים דיונים ביחס לפריטי מכס נוספים. נעדכן בידיעה זו במידה ויאושרו. 

 

על יבואני הטובין (הציוד), אשר מעוניינים לשחררם מהמכס באמצעות פטור מהצגת אישור ת"ר ממשרד הכלכלה, להגיש למשרד הכלכלה בקשה לפטור בצירוף המסמכים הבאים:

 • תעודת רישום בתוקף מאת יחידת אמ"ר במשרד הבריאות;
  CB CERTIFICATE & TEST REPORT ו- EMC CERTIFICATE & TEST REPORT, לפי תקן IEC60601 פרטניים לטובין שבבקשה.

 

למידע נוסף בתחום זה