פורסם להערות הציבור ע"י משרד התקשורת: טיוטת צו הטלגרף האלחוטי (אי תחולת הפקודה) (מס' 2) (תיקון), התש"ף-2020

משרד התקשורת מפרסם את צו הטלגרף האלחוטי (אי תחולת הפקודה) (מס' 2) (תיקון), התש"ף-2020 להערות הציבור.

תקציר:
בהתאם להחלטת ה-ITU (איגוד הבזק הבין-לאומי) הועדת התדרים העולמית באזורנו נעשית לאור התקינה האירופאית. בהתאם לכך, החלטותיה העדכניות של ועדת התדרים, שהיא הגוף המוסמך להועיד ולהקצות תדרים על פי פקודת הטלגרף האלחוטי [נוסח חדש], תשל"ב-1972, משקפות מגמה של התאמת האסדרה הנוגעת לרישוי מכשירים אלחוטיים לתקנים אירופאים. עם התפתחות הטכנולוגיה, תקנים אלו מתעדכנים מעת לעת, ועשויים לחול שינויים בטווח פסי התדרים, בהספקי השידור, בשימושים המותרים או בתנאים הנדסיים אחרים של מכשירים אלחוטיים המוגדרים לפיהם. 

הערות ניתן להעביר עד ליום 1.5.2020 בקישור הבא

קישור לטיוטה המלאה

קישור לצו המעודכן

למידע נוסף בתחום זה