פורסמו להערות הציבור: טיוטת תקנות מחלות בעלי חיים וטיוטת תקנות לפיקוח על יצוא של בעלי חיים ושל תוצרת מן החי- אגרות בעד פיקוח וטרינרי

פורסמו להערות הציבור שתי הטיוטות שלהלן:

 

1. טיוטת תקנות לפיקוח על יצוא של בעלי חיים ושל תוצרת מן החי (אגרות בעד פיקוח וטרינרי), התש"ף - 2020- קישור לקובץ המלא

2. טיוטת תקנות מחלות בעלי חיים (אגרות בעד פיקוח וטרינרי), התש"ף - 2020- קישור לקובץ המלא

 

ניתן להגיש הערות לשתי הטיוטות עד ה-20.2.2020 באמצעות אתר קשרי ממשל בקישור הבא

למידע נוסף בתחום זה