שאלות ותשובות ביחס לחוק איסור הפרסומת והגבלת השיווק של מוצרי טבק ועישון

איריס סעדון, מנהלת חוקיות יבוא במכס, שלחה לנו לקראת כניסתה לתוקף של הפעימה הבאה של התיקון לחוק איסור הפרסומת והגבלת השיווק של מוצרי טבק ועישון בתאריך ה-8 לינואר 2020 את ההנחיות הבאות: 

 

1. דוגמאות למוצרי עישון בעיצוב החדש

2. שאלות ותשובת בנוגע לחוק

 

שימו לב כי החוק אוסר על שיווק מוצר עישון שלא מעוצב ומסומן כנדרש בחוק (סעיפים 9 ו-9ב.), לתשומת לבכם שיווק מוגדר בחוק זה כמכירה, אספקה או יבוא של מוצרי עישון.

 

לכל שאלה בנושא ניתן לפנות אל מר חיים גבע הספיל, מרכז בכיר (מניעת עישון) ממשרד הבריאות טל: 02-5080556 נייד: 050-6242880 מייל: haim.geva@MOH.GOV.IL

למידע נוסף בתחום זה