פורסם להערות הציבור: בכוונת משרד הכלכלה לקבע את הוראות השעה בדבר יבוא מארצות שאין לישראל עמן יחסים דיפלומטיים

משרד הכלכלה והתעשייה פרסם היום (22.12.19) הודעה בדבר ארצות שאין לישראל עמן יחסים דיפלומטיים, או הסכם הכולל סעיף אומה מועדפת ביותר, או המגבילות יבוא טובין מישראל, לצד טיוטת צו יבוא חופשי (הוראות הנוגעות ליבוא ממדינות מסוימות), התש"ף – 2019

שתי הטיוטות פורסמו להערות הציבור עד ליום 28.12.19

1. הודעה בדבר ארצות שאין לישראל עמן יחסים דיפלומטיים, או הסכם הכולל סעיף אומה מועדפת ביותר, או המגבילות יבוא טובין מישראל מתפרסמת בהתאם לסעיף 6(3)(ב) לצו יבוא חופשי, התשע"ד-2014- בהודעה זו, מעת לעת, מתחדשת הוראת שנה כבר מספר רב של שנים, המתירה למעשה סחר עם מדינות מסוימות שאינן מקיימות יחסים דיפלומטיים עם מדינת ישראל. כך גם באשר למדינות שצו יבוא חופשי לא חל עליהן מאחר ולישראל אין עימן הסכם הכולל סעיף "אומה מועדפת ביותר", או שהן מגבילות יבוא מישראל. מדינות אלו כאמור נמחקות מההודעה כך שהיא לא חלה עליהן, בהוראת שעה, שמתחדשת מעת לעת. ההודעה שמפרסם משרד הכלכלה כעת, מבקשת לקבוע את ההוראות הללו כהוראות קבועות ולא כהוראות שעה.

קישור להודעה כולל דברי ההסבר המלאים

 

2. צו יבוא חופשי (הוראת שעה), התשע"ז–2017 הוא הוראת שעה המתחדשת מעת לעת- בצו זה מבוקש לקבוע את ההוראות שנקבעו בהוראות השעה, כהוראות קבועות. מדובר בהוראות שיחילו את הוראות צו יבוא חופשי, התשע"ד-2014 על יבוא מפקיסטן ובנגלדש, וכן מאיחוד נסיכויות ערב, בחריין, כווית, עומאן, ערב הסעודית, וקטאר כך שהיבוא ממדינות אלו יהיה חופשי, למעט הפריטים המופיעים בסעיף 2(1) וסעיף 2(2) לצו זה לגביהם יידרש רישיון.

קישור להודעה כולל דברי ההסבר המלאים

למידע נוסף בתחום זה