בואו להשפיע על הפלטפורמה הדיגיטלית החדשה המחברת בין עסקים ומשרדי ממשלה

קישור למענה על הסקר

רשות התקשוב הממשלתי ומטה המיזם הלאומי "ישראל דיגיטלית", בשיתוף משרדי הממשלה השונים פועלים על מנת לשפר את השירות הממשלתי ולהפחית את הנטל הבירוקרטי על עסקים, תוך שימוש באמצעים דיגיטליים. במסגרת זו, מפותח בימים אלה "אזור אישי לעסקים" - פלטפורמה דיגיטלית שתאפשר לכל עסק לבצע פעולות ולקבל שירותים מכלל משרדי הממשלה באופן מותאם אישי אליו. בנוסף באזור האישי לעסק ירוכזו כל הנתונים האישיים על העסק הכוללים אישורים, מסמכים וגם מידע כללי רלוונטי המותאם אישית לבית העסק כגון עדכוני רגולציה ועוד.

דגשים חשובים:

  • אם הנך בעלת עסק: דעתך חשובה ומשפיעה!
  • נשמח למענה על השאלון הקצר המצורף (נדרשות כ-5 דקות למילוי השאלון), ולעזרתך בהפצת השאלון עם בעלי עסקים נוספים.
  • חשוב לנו לציין שהמענה על השאלון הנו אנונימי וכל הנתונים המועברים באמצעותו ישמשו אותנו ללמידת צרכי העסקים בישראל וכי לא יעשה כל שימוש במידע הפרטני אלא לצרכים סטטיסטים בלבד.
  • השאלון נכתב בלשון נקבה מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד.
למידע נוסף בתחום זה