אמריקה הלטינית - הזדמנויות לשת"פ תעשייתי: הכרזה על קולות קוראים חדשים לשת"פ תעשייתי במחקר ופיתוח

במסגרת הידוק קשרי השת"פ התעשייתי עם מדינות אמריקה הלטינית, לשכת המדען הראשי במשרד הכלכלה, באמצעות מתימו"פ, משיקה קולות קוראים רב- תחומיים לשיתופי פעולה במו"פ תעשייתי עם ארגנטינה ואורגוואי.
התוכניות מאפשרות ליצור שותפויות למו"פ ומסחור מוצרים טכנולוגיים באמל"ט, מסייעות במימון הוצאות המו"פ לחברות המשתתפות, ומפחיתות את סיכוני הפיתוח והכניסה לשוק.

ארגנטינה - המועד האחרון להגשת בקשות לתוכנית הוא 24 באוקטובר ,2013

אורוגוואי – המועד האחרון להגשת בקשות 03 באוקטובר, 2013

פרויקט מאושר יזכה בתמיכה של עד 50% מהוצאות המו"פ המוכרות, בכפוף לחוק המו"פ וכללי לשכת המדען הראשי במשרד הכלכלה.


לפרטים וסיוע נא לפנות ל:
אילנה גרוס
מנהלת תוכניות אמריקה הלטינית
מתימו"פ- מרכז התעשייה הישראלית למחקר ופיתוח
טלפון: 03-5118184, דוא"ל: ilana@matimop.org.il

למידע נוסף בתחום זה