אזרביג'אן: מידעון כלכלי – נובמבר 2015

מצ"ב ידיעון כלכלי שהוכן על ידי שגרירות ישראל בבאקו. הידיעון כולל מידע על מכרז לאספקת ציוד IT ותוכנה למערכת ניהול המידע של משרד האוצר.

בנוסף, ניתן למצוא במידעון מידע כלכלי בנושאי אנרגיה, טלקומוניקציה, חקלאות, תובלה ותיירות.

למידע נוסף בתחום זה