בקרוב מהפכה בעולם הייצוא הדו שימושי – בקשות לרישיונות ולאישורים יוגשו באופן מקוון

למידע נוסף בתחום זה