דני מויאל | סחר בינלאומי | מאמרים | 01/05/2013

טיפים בשימוש בתנאי מכר

לשכת המסחר פרסמה מהדורה חדשה של תנאי המכר בה 11 כללים לעומת 13 תנאי מכר במהדורת 2000. ה-ICC החליפה את המונח TERMS (תנאים) למונח מתאים יותר RULES. (כללים).

4 תנאי מכר נמחקו (DAF,DEQ,DES,DDU) ואין להשתמש בהם. שני כללים חדשים ומודרנים התווספו (DAT,DAP) מסירה במקום – במקום תנאי המכר DDU ומסירה במסוף (טרמינל).

להלן תקציר של השינויים והעדכונים לגבי השימוש בכללים בעסקאות בינלאומיות שנכנסו לתוקף מ-1 בינואר 2011.

1. אם אתה יצואן ועומד להשתמש בהובלה ימית באמצעות מכולות FCL הימנע משימוש בתנאי מכר מסורתיים כמו FOB או CIF לעסקאות אלה והעדף שימוש בתנאי מכר המתאימים לכל סוגי ההובלה כגון FCA או CIP, וכך תימנע מחשיפה מיותרת לסיכונים.

2. בעסקאות מכירה בתנאי מכר EXW חשוב על ההשלכות של תהליך היצוא על הלקוח שלך. הלקוח יזדקק להוכחות יצוא ועלול להיתקל בקשיים בקשר עם הרשויות, בהנפקת רשיון יצוא ורשימון יצוא ותאום ההובלה. אם אתה בקי הליכי היצוא העדף שימוש בתנאי מכר FCA. לך לקראת הלקוח שלך ואל תכביד עליו שלא לצורך.

3. יצואן יקר זכור כי חברות הספנות נוהגות לחייב בהיטל נמל THC בשני הנמלים, אם נגבה ממך היטל זה אנא עדכן את הלקוח שלך כדי להימנע מתשלום כפול.

4. אם שיטת התשלום שבחרתם להשתמש היא באמצעות מכתב אשראי, בחר את תנאי המכר שיתן לך בטחון מקיסמלי מול הבנק. תנאי מכר מקבוצה C יהיו עדיפים עבורך כיצואן.

5. בכל תנאי מכר שתבחר ציין את מקום המסירה המדויק, שם מקור, מחסן או נמל. זכור כי בדרך כלל אחריותך והסיכון שאתה נושא לנזקים מסתיים עם המסירה במקום שנקבע.


1. עסקאות רכש בתנאי CIF ו- CIP –מדובר בעיסקה בה עלות המטען כוללת בתוכה גם את עלות הובלה הבינלאומית וביטוח מינימלי ברמה C, אשר אינו מכסה את כל הסיכונים העלולים לקרות למטען במהלך ההפלגה.

פוליסת הביטוח בעיסקה זו מכסה את קטע ההובלה הבינלאומי בלבד ואינה מכסה "ממחסן למחסן", אלא כפופה לתנאי המכר . תוכל להקטין חשיפה לסיכונים, ברכישת פוליסת ביטוח מקומית אשר אינה אינה כפופה לתנאי המכר, ותכסה את המטען ממחסן היצואן עד למחסן היבואן. הפוליסה במסגרת הכללים חדשים תכסה לפחות 110% מהיקף העיסקה במטבע העיסקה, וחייבת להעשות עם חברה בעלת מוניטין. דרוש את הפוליסה מהמוכר.

2. עסקאות FOB - בעסקאות אלה חלה חובה על המוכר למסור את המטען על סיפון האוניה. שלא כבעבר מחוייבותו אינה מסתיימת במסירה בדופן האוניה, אלא במסירה פיזית על סיפון האוניה. עסקאות אלו כוללות הובלה יבשתית עד לנמל ימי וטעינה על גבי כלי השיט.הימנע משימוש בתנאי מכר זה להובלת מטענים במכולות FCL

3. בעסקאות DDP – זכור כי הכללים מחייבים את המוכר לשאת בתשלום מע"מ, בנוסף לתשלומי המכס ומס קניה. אם הינך מבצע עסקת מכירה בתנאי DDP, ציין במפורש שהעיסקה אינה כוללת את תשלום המע"מ. אנא התייעץ עם מחלקת העמילות בנוגע לרשיונות יבוא, סיווג, ועלויות צפויות של מיסים שיחולו עליך באותה מדינה, אם הינך יצואן שנדרש לבצע עסקה בתנאים אלו

4. זכור כי עיסקה בתנאי DDP מתבצעת ללא פריקה במחסן הקונה, אם תרצה לשנות זאת תוכל לציין את נושא הפריקה בחוזה המכר בינך לבין הלקוח או הספק ולציין כי המסירה תהיה לאחר פריקה.

5. מסירת מידע וסיוע לצד השני – הכללים החדשים מחייבים את הצדדים לסייע כמיטב יכולתם לצד השני במידע הנדרש לו לצורך ביטוח, בידוק בטחוני, הובלה, השגת רשיונות יבוא וכדומה, וזאת על מנת לא לעכב את המשלוח. אנא סייע כמיטב יכולתך לצד השני, והסתייע בו במידת הצורך. זו זכותך וזו חובתו.

6. עדכונים הדדיים – אנא עדכן את הלקוח בכל שינוי בקשר למטען שלו, איסוף הסחורה, עיכוב, מסירה למשלח או מוביל, וכו' זכור , אם תעכב מידע חשוב ללקוח שלך, עלול נטל הסיכון לעבור אלייך, והינך חשוף לסיכונים ונזקים, אם ייגרמו לצד השני.

7. שטר מטען או מסמך הובלה - בעסקאות רכישה בתנאי CIF,CIP,CPT,CFR המוכר חייב לספק לך מסמך הובלה/שטר מטען שיאפשר לך לפדות את המטען מחברת הספנות ולשחרר את הטובין במכס.

8. חוזה הובלה – בעסקאות בהם תשלום בגין ההובלה הראשית חל על המוכר (כללים מקבוצה C ו-D), חוזה ההובלה מול חברת הספנות ייעשה בתנאים המקובלים, בנתיב הרגיל, ולפי הנוהג המקובל ובמסלול המהיר ביותר האפשרי. ללא שטעון (כאשר יש קו אוניות ישיר בין שני הנמלים), אלא אם כן זה הנוהג המקובל.

9. בעסקאות יצוא, אנא הקפד על אריזה נאותה כפי שמקובל לגבי אותו מטען, הקפד לסמן את המטען לצורך זיהוי, באריזה המתאימה למטען ולהובלה בינלאומית. אריזה פגומה עלולה להוביל לדחיית תביעת נזק ביטוחי בטענת Wrong Packaging.

10. מכירה בתנאי DDU - כלל זה מתבטל ועל כן אין להשתמש בו. השתמש בכלל החדש DAP וציין את מקום המסירה המדויק. זכור כי עסקאות בתנאי זה אינם כוללות תשלום מיסים מצד המוכר, אך המסירה הינה עד למחסן הקונה או מקום אחר שנקבע בין הצדדים.

11. כללים להובלה ימית וכללים להובלה בכל צורות ההובלה – זכור כי הכללים FOB,CIF,FAS,CFR הינם כללים המיועדים להובלת מטענים ימיים בלבד. שאר הכללים מיועדים לכל צורות ההובלה ומתאימים גם להובלה אווירית.

12. הקפד בכל הזמנה שהינך מעביר או מקבל לציין את גירסת האינקוטרמס הרלוונטית:
CFR Ashdod Port incoterms 2010, FOB Rotterdam Incoterms 2000.

13. בידוק בטחוני במדינת הספק – לפי הכללים החדשים, אם ידרשו בדיקות בטחוניות במדינת הספק, יחולו עלויות הבדיקה על המוכר, לפי הכלל שמי שמבצע את הליכי המכס ביצוא (בדר"כ הספק, למעט EXW) הוא זה שישא בנטל הבדיקה, אם תידרש. זכור, כי אם יידרשו בדיקות בטחוניות בארץ, יחולו העלויות בדרך כלל עליך.


בהצלחה,
דני מויאל, משלח בינלאומי ופקיד רישוי
מרצה ויועץ עסקי בסחר בינלאומי טלפון 052-4498327
אתר הבית: www.danimoyal.co.il כתובת דוא"ל dani_40@012.net.il

למידע נוסף בתחום זה
המאמרים באתר זה משקפים את דעתו של כותבם ואין בהכרח חפיפה בינם לבין עמדות איגוד לשכות המסחר. במאמרים ו/או בידיעות ו/או בכל חומר אחר באתר אין משום המלצה או חוות דעת לפעילות או להימנעות מפעילות. קבלת החלטה כלשהי על סמך מידע כלשהו המופיע באתר הינה על אחריות המשתמש באתר בלבד.