הידעת? תעודות מקור ישראליות בכניסה לארגנטינה תקפות ללא צורך באישור קונסולרי

יצואנים ישראלים נהנים מגישה מועדפת לשוק הארגנטינאי החל משנת 2011, בעקבות החתימה על הסכם סחר חופשי (אס"ח) בין ישראל למדינות מרקוסור.

על אף שהסכם האס"ח ישראל-מרקוסור דרש הצגה של תעודת המקור (המעידה על כך שמדובר בטובין שמקורם בישראל) אשר חתומה אך ורק ע"י מינהל המכס, חלק מהחברות הישראליות או נציגי חברות השילוח הגיעו להחתים את תעודות המקור בשגרירות ארגנטינה בישראל, על אף שלא היה כל צורך בכך.

צעד זה גרם לעיכוב של מספר ימים בתהליך הלוגיסטי והוביל לעלויות ללא צורך.

במקרים רבים, חברות ישראליות היו סבורות, בטעות, כי החתמת תעודת המקור בשגרירות ארגנטינה בישראל מהווה תנאי ליצוא ולקבלת הטבה במכס עבור סחורה שמקורה בישראל.

בעקבות פעילות של אגף מדיניות סחר במטה מינהל סחר חוץ התקבלה החלטה רשמית בארגנטינה המאשרת כי תעודת מקור שהוצאה במסגרת הסכם סחר שארגנטינה היא צד לו – תכובד ללא צורך בהליך נוסף של החתמה בנציגות ארגנטינה.

 

דיווח: מינהל סחר חוץ, משרד הכלכלה ותעשייה

 

למידע נוסף בתחום זה