איחוד אירופי: קול קורא להצעות לפרויקטים בתחום שימוש יעיל במים

האיחוד האירופי הפיץ קול קורא לפרויקטים בנושאי פתרונות מים (Efficient use of water), כולל גישות חדשניות, סיוע טכני, בניית יכולות וחיזוק רשויות מקומיות. 

מועד אחרון להגשת הצעות: 4.6.19 שעה 12:00 (שעון בריסל).

המועצה האירופית הכירה בכך שמים הם תנאי הכרחי להישרדות ולחוסן של החברה והסביבה. כיוון שאזור דרום הים התיכון עובר שינויים דמוגרפיים (גידול האוכלוסייה), חברתיים (ריכוז האוכלוסייה באזור החוף), כלכליים וסביבתיים (שינויי אקלים ועליה בטמפרטורה), השינויים בדפוסי הצריכה מצביעים על עלייה דרסטית בהיקף צריכת המים וישנו צורך לעשות שימוש יעיל במשאב טבע זה.

האתגרים הקשורים לשימוש בר-קיימא במשאבים טבעיים אינם ניתנים לטיפול מספיק על ידי מדינות בנפרד. האיחוד האירופי מקדם פרויקטים אזוריים המעודדים שיתופי פעולה בנושאים מרכזיים באזור דרום הים התיכון.

בנובמבר 2018 אימץ האיחוד האירופי תכנית אזורית (GreenMed III), שמטרתה לקדם את נושא יעילות השימוש במים והפחתת לחץ המים באזורים כפריים ועירוניים.

למידע מפורט אודות הפרויקטים לחץ כאן

ניתן לפנות בשאלות בנושא לגב' דקלה דבי-נאור ממשרד החקלאות בדוא"ל: diklad@moag.gov.il

למידע נוסף בתחום זה