רוסיה: מדריך למשקיעים זרים

משרד התעשייה והמסחר הרוסי פרסם מדריך המיועד למשקיעים זרים פוטנציאליים, אשר מתכננים הקמת והעתקת פסי ייצור לרוסיה, שוק גדול ובעל כוח אדם מיומן.

התמריצים העיקריים למשקיעים הם:

  1. לא יחולו שינויים במיסוי במהלך תקופת החוזה, גם אם חוקי המס ישתנו בהמשך.
  2. מס ההכנסה המשולם לרשות הפדראלית ירד מ- 2% ל- 0%.
  3. מס ההכנסה המשולם לרשות האזורית יופחת מ- 18% ל- 0%.
  4. המשקיע יוכל לציין בחוזה עם המדינה שהוא ישמש ספק יחיד של מוצריו, עד ל- 30% מהייצור השנתי שלו.

 

לקבלת המדריך יש למלא את הטופס שלהלן.

 

*
*
*
*
*
*
*
*
למידע נוסף בתחום זה