גאנה: מכרז לקבלת זיכיון למסוף מטענים בצובר בנמל TAKORADI

רשות הנמלים של גאנה פרסמה מכרז לפיתוח ותפעול מסוף מטענים בנמל הים TAKORADI. משך הזיכיון הוא ל- 20 שנים ויותר, בהתאם לרמת ההשקעה המוצעת. 

במהלך השנים האחרונות היקף הסחר הימי בגאנה גדל באופן משמעותי, ולכן קיים צורך בפיתוח והפעלת נמלים חדשים, וכן בשדרוג והרחבת נמלי הים הקיימים, כמו מסופים בצובר החל מעפרות בתפזורת, ומינרלים, גיר, מלט ועוד.

מועד אחרון להגשה למכרז: 30.6.16.

פרטי המכרז המלאים בקבצים המצורפים.

*המכרז הועבר באדיבות שגרירות ישראל בגאנה.

למידע נוסף בתחום זה