מיליון שקלים ממתינים לחברות ישראליות לעידוד הייצוא לשווקים חדשים

מערך כלי סיוע במשרד הכלכלה והתעשייה שמח לבשר על פתיחת שלושת הקרנות של מינהל סחר חוץ:

1. תוכנית מאגדי תשתית – מטרת הקרן לסייע בהקמה, תפעול ושיווק של מתקן הדגמה מסחרי בשווקים בחו"ל לקידום שיווק המוצרים והשירותים שלהם בחו"ל. תקרת השתתפות המשרד במימון ההוצאות המוכרות בשנה הראשונה לפעילות המאגד הינה 5 מיליון ₪. חברה שקיבלה סיוע מהתוכנית והגדילה את מכירותיה במדינת היעד, תחויב בתשלום תמלוגים.
מועד הגשת הבקשות: מקצה ראשון – 7.4-30.6.16, מקצה שני – 1.7-29.9.16.

 2. קרן הסיוע בפרויקטים ומכרזים בינלאומיים – הקרן מאפשרת קבלת סיוע לביצוע הוכחות היתכנות והגשת הצעות למכרזים בינלאומיים בחו"ל. תקרת השתתפות המשרד במימון ההוצאות המוכרות הינה עד 500 אלף ₪ לביצוע הוכחת היתכנות בחו"ל ועד תקרת השתתפות של 400 אלף ₪ לחברות אשר מבקשות להגיש הצעות למכרזים בינלאומיים.
מועד האחרון להגשת בקשות: 2.10.16.

 3. תוכנית כסף חכם – התוכנית מאפשרת הגדלת היקף המכירות בשווקים הבינלאומיים. במסגרת התוכנית, יכיר מנהל סחר חוץ בהוצאות ייעודיות לשיווק מוצרים בחו"ל או לרכישת שירותים לקידום מאמצי השיווק בשווקי היעד. תקרת השתתפות המשרד בהוצאות המוכרות הינה עד 500 אלף ₪ לחברה. לחברות שתפעלנה בשוק יעד מועדף התקרה תעמוד על 1 מיליון ₪ לחברה.
מועד אחרון להגשת מועמדות: 2.10.16.

 

חברי הלשכה מוזמנים לבקר באתר המערך וללמוד על התוכניות, לקרוא את הוראות המנכ"ל והנהלים המעודכנים ולהגיש בקשה מקוונת לסיוע.

 

לקבלת פרטים נוספים ויצירת קשר עם הגורמים הרלבנטיים במשרד הכלכלה, ניתן לפנות לאגף הבינלאומי במייל chamber@chamber.org.il

 

למידע נוסף בתחום זה