מיאנמר - מידעון כלכלי - אפריל 2015

מצ"ב מידעון שהוכן ע"י שגרירות ישראל ביאנגון, מאינמר, הכולל ידיעות כלכליות בנושאי אנרגיה, בנקאות, רכב, בריאות, חקלאות ועוד.

כמו כן, מצ"ב רשימת תערוכות במיאנמר לשנת 2015.

למידע נוסף בתחום זה