תוכנית "כסף חכם" - תוכנית סיוע של משרד הכלכלה לחברות המשווקות לחו"ל

מינהל סחר חוץ במשרד הכלכלה משיק תוכנית חדשה שתאפשר להגדיל את היקף המכירות בשווקים הבינלאומיים. במסגרת התוכנית, יכיר מינהל סחור חוץ בהוצאות ייעודיות לשיווק מוצרים בחו"ל או לרכישת שירותים לקידום מאמצי השיווק בשווקי היעד.

השירותים כוללים: איסוף מידע, ביטוח, הכשרה בתחום היצוא, הצגת המוצרים/השירותים כולל הקמת מתקן הדגמה מסחרי, הקמת מערכי שיווק והפצה לחו"ל, השתתפות בתערוכות וכנסים, איתור יועצים מקצועיים המתמחים בשווקי היעד, כלי שיווק ומכירה אינטרנטיים, פרסום ותקינה. מקבלי הסיוע יחויבו בתשלום תמלוגים במידה ויגדילו את המכירות בשווקי היעד.
הפרטים המלאים, תנאי הסף, אמות המידה, טופס הגשת הבקשה, נוהלי התוכנית והוראתה מפורסמים באתר משרד הכלכלה בכתובת:
מצ"ב:
- מסמך המפרט את תוכנית "כסף חכם" - הוראת מנכ"ל מס' 5.10
- הודעה על פתיחת התוכנית
למידע נוסף בתחום זה