קול קורא חמישי להגשת בקשות לסיוע עבור הקמת נציגות שיווקית בהודו ובסין

להלן הודעת משרד הכלכלה על פתיחת קול קורא חמישי להגשת בקשות לסיוע עבור הקמת נציגות שיווקית בהודו וסין.
הדגשים המיוחדים לצורך הגשת הבקשה לסיוע:

חברות אשר בקשתן תאושר, יקבלו סיוע בשיעור של חמישים אחוזים (50%) מסך ההוצאות המאושרות למשך 3 שנים.

תנאי הסף להגשת בקשות: כמפורט בהוראת מנכ"ל 3.2.

חברה שקיבלה סיוע מהתכנית והגדילה את מכירותיה במדינת היעד, תחויב בתשלום תמלוגים כמפורט בהוראה.

ידונו עשרים הבקשות המלאות הראשונות שיוגשו למרכז הוועדה לפי סדר הגשתן.

תאריך אחרון להגשת בקשות: 24.8.2014.
לקול קורא במלואו ראו קובץ שמצ"ב

קבצים מצורפים

למידע נוסף בתחום זה