ויטנאם- סקירה כלכלית עדכנית

מצ"ב בתחתית העמוד הסקירה הכלכלית באדיבות הנציגות הכלכלית והמסחרית של שגרירות ישראל בהאנוי. ויטנאם מתאפיינת בתקופה האחרונה במגמות כלכליות סותרות שמקשות על פעולת חברות ישראליות במדינה מחד, ופותחות הזדמנויות חדשות מאידך.

הסקירה שלפניכם מנסה לתאר בקצרה מגמות סותרות אלה. בנוסף, כבכל שנה, ההתמקדות היא בשני נושאים בעלי חשיבות והשפעה רבה על החברות הישראליות, וכנגזרת לכך ימצאו גבוה בסדר העדיפויות של הנספחות המסחרית:

- מדיניות הסחר של ויטנאם, אשר עוברת שינוי דרמטי עם שורת הסכמי סחר מרכזיים הנמצאים במו"מ וכן במסגרת תהליך האינטגרציה של Asean.
- הפיתוח המואץ העובר על דאנאנג ופרובינציות מרכז ויטנאם.

קבצים מצורפים

למידע נוסף בתחום זה