הקלות בהקמת חברות בסין

בישיבת מועצת המדינה שנערכה במעמד ראש ממשלת סין ב- 25 לאוקטובר, סוכם על רפורמות חדשות בהליך רישום חברות (ובפרט בדרישה להון רשום).

הרפורמות יביאו בין היתר,לצמצום העלויות הכרוכות בהקמת חברה חדשה במדינה והקלות נוספות, אשר יסייעו לחברות זרות להקים ישויות משפטיות בסין. שינויים המרכזיים שפורסמו מייצגים את רצון הממשלה החדשה בסין ליצור שוק תחרותי והוגן יותר, מדיניות רישום מודרנית המבוססת על יעילות, שקיפות והגינות, כדלקמן:

1. הפחתה בדרישות להון רשום לצורך הקמת חברה:

• חברות בע"מ: ביטול הדרישה להון רשום מינימאלי בסך 30,000 RMB.
• חברות בבעלות יחידה (Single Shareholder Company): ביטול הדרישה להון רשום בסך 100,000 RMB.
• Joint Stock Companies: ביטול הדרישה להון רשום בסך 5 מיליון RMB.
• בנוסף, היחס של ההשקעה וזמן ההשקעה המוגבל יבוטלו.
• השקעות בהון (בפועל) של חברה לא יהוו בסיס לרישום ההתאגדות אלא החלטה עסקית.

2. הפחתת עלויות התאגדות:

• הליך רישום חברה המבוסס על השקעות בהון (בפועל) (Actual Capital Contributions) יוחלף בהליך רישום חברה שיתבסס על השקעות בהון (ע"פ רישום) (Subscribed Capital Contributions). כלומר, לא יהיה צורך להחזיק בכמות הכסף בפועל בעת רישום החברה.
• בעלי המניות בחברה (המייסדים) הם אלו שיחליטו על סכום ההשקעה, הדרך והמועד האחרון לרישום ההשקעות על פי שיקול דעתם. כמו כן, הם אלו שיהיו אחראים לאותנטיות והלגיטימיות של ההשקעות.

3. הקלות בפרוצדורת הליך רישום החברה:

• צמצום הדרישות לציון "מקום העסק" בעת רישומו.

4. התייעלות מנהלית:

• דיווח שנתי ע"י חברות. בנוסף, חברות יידרשו לחשוף מידע רלוונטי לציבור.
• בדיקה הוגנת ומפוקחת מצד רשויות השלטון (כדי להבטיח את הצלחת המדיניות החדשה).


5. בניית מערכת אשראי (Enterprise Credit System):

• תקודם מערכת אשראי שתכלול מידע אודות רישום העסקים, דו"חות שנתיים ופרטים פיננסיים נוספים.
• קידום רישיונות עסקים אלקטרוניים והתנהלות הרישום בדרך אלקטרונית.
• גופים שיפרו חוקים ותקנות ייכנסו ל"רשימה שחורה" שתוצג באופן פומבי במערכת האשראי.

טרם פורסם מועד יישום הרפורמות החדשות וטרם ברור כמה מהן יחולו על חברות זרות. יחד עם זאת, מספר פרובינציות כבר החלו ביישום ונראה שהממשל הסיני מחפש במרץ דרכים שיאפשרו כניסה קלה יותר לשוק מצד משקיעים זרים.

המידע באדיבות תהילה לוי לאטי, שותפה רועי גינוסר, משפטן
ZAG-S&W זיסמן, אהרוני, גייר ושות' משרד עורכי דין

המאמרים באתר זה משקפים את דעתו של כותבם ואין בהכרח חפיפה בינם לבין עמדות איגוד לשכות המסחר. במאמרים ו/או בידיעות ו/או בכל חומר אחר באתר אין משום המלצה או חוות דעת לפעילות או להימנעות מפעילות. קבלת החלטה כלשהי על סמך מידע כלשהו המופיע באתר הינה על אחריות המשתמש באתר בלבד.

למידע נוסף בתחום זה