הרפורמה להוזלת המוצרים המיובאים לישראל

להלן ידיעה שהובאה באדיבות משרד האוצר: 7.8.13-
שר האוצר, יאיר לפיד, מברך על אישור הרפורמה במערך התקינה שיזם משרד האוצר. מטרת החוק –הוזלת מוצרי ייבוא לישראל, הגברת תחרות והפחתת יוקר המחיה.

ועדת הכלכלה של הכנסת אישרה היום את הצעת החוק שהגיש שר האוצר, יאיר לפיד, לרפורמה בתחום התקינה. הרפורמה גובשה במשרד האוצר, ומטרתה להצעיד את המשק הישראלי קדימה ולהעמיד אותו בשורה הראשונה יחד עם מדינות מערב אירופה בתחום הסחר הבינלאומי, על מנת להוזיל את המוצרים המיובאים לישראל תוך שמירה על בטיחותם ואיכותם ושמירת בטיחותו של ציבור המשתמשים, מה שיוביל להגברת התחרות ולהפחתת יוקר המחיה.

החוק יועיל במיוחד לעסקים וליבואנים הקטנים אשר התקשו עד היום להתמודד עם שלל הדרישות הרגולטוריות שנדרשו מהם בעת ייבוא מוצרים לישראל. התיקון לחקיקה שאושר היום הוא נדבך מרכזי בשורה של צעדים שמוביל משרד האוצר להורדת יוקר המחיה באמצעות הסרת חסמי הייבוא לישראל. צעד זה מתלווה לצעד נוסף שמתבצע בימים אלו של הכרה באישורי מעבדות בינלאומיות לצורך ייבוא מוצרים כך שיתאפשר לייבא את המגוון הגדול ביותר של מוצרים ממותגים בינלאומיים מהחברות המובילות, ללא כל צורך בבדיקה ואישור נוסף כמקובל במדינות מערב אירופה.

למידע נוסף בתחום זה