מכרזים מאתיופיה - קשרים בינלאומיים

להלן מס' מכרזים שהועברו אלינו משגרירות ישראל באתיופיה.

רצ"ב 5 מכרזים בנושאים הבאים:

  • שמאות נדל"ן
  • יעוץ להערכת אספקת מים באיזור Banja, סניטציה והיגיינה
  • מערכות לדלתות בטוחות
  • בניית מרכז לחלוקת מזון
  • שירותי אינטרנט
  • הקמת תשתיות לתקשורת אלחוטית
  • ציוד IT
למידע נוסף בתחום זה