האיחוד האירופי - חדשות ועדכונים ממשרד הכלכלה

רצ"ב מידעון האיחוד האירופי מטעם מינהל סחר חוץ במשרד הכלכלה

בין הכותרות:

 • הנציבות האירופית מבקשת לפתוח במו"מ על הסכם סחר בשירותים
 • פוטנציאל לאימוץ טכנולוגיות מידע אלקטרוניות אצל עסקים אירופאים
 • עסקים קטנים ובינוניים ייהנו מהקלות בעומס החקיקה האירופית
 • תוסדר פעילות מערכות יישוב סכסוכים מחוץ לבתי המשפט האירופים בתחום הצרכנות
 • הנציבות האירופית תגביר את האכיפה כנגד שיטות מסחר בלתי הוגנות
 • יוזמה חדשה לעדכון מדיניות היטלי הסחר האירופית
 • מזון ומספוא
 • רמות מרביות לשאריות חומרים במזון ותרופות
 • קוטלי מזיקים (BIOCIDES)
 • מוצרי הגנה על צמחים
 • פטור ממכס לחומרים ביולוגיים או כימיים
 • תו תקן ירוק של האיחוד האירופי (ECOLABEL)
למידע נוסף בתחום זה