קפריסין: מכרזים בתחום ערים חכמות

המכרזים פורסמו על ידי הרשות המוניציפלית של פאפוס וחברת החשמל של קפריסין

עיריית פאפוס פרסמה את המכרזים הבאים:

מכרז לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכת חניה חכמה
המכרז פתוח עד 7 באוקטובר 2020
ערך משוער - 1.2 מיליון אירו

מכרז פיתוח ותחזוקה של מערכת GIS
המכרז פתוח עד 21 בספטמבר 2020
ערך משוער - 300 מיליון אירו

מכרז מטעם רשות החשמל בקפריסין (EAC):

קריאה להצעות לרכישת מוטות/עמודי חשמל חכמים בקפריסין
פתוח עד 16 בספטמבר 2020
ערך משוער - 3 מיליון אירו

פירוט המכרזים באתרים הוא בשפה היוונית (ניתן לערוך תרגום חופשי ב-GOOGLE TRANSLATE).

בנוסף, למעוניינים במידע נוסף, יהיה ניתן לפנות בסיוע האגף לקשרים בינלאומיים לרשויות הרלוונטיות.

 

למידע נוסף בתחום זה