עוסקים עם הרשות הפלסטינית שימו לב - הצטרפו עוד היום להסדר "עוסקים גדולים"!

הסדר "עוסקים גדולים" הינו תיקון לתקנות מס ערך מוסף של רשות המיסים. מטרתו של ההסדר היא להקל על הסחר בין עוסקים ישראליים המוכרים או נותנים שירותים בתדירות גבוהה ובהיקפים גדולים לרש"פ (בהיקף של מעל 60 חשבוניות בחודש).

כיום עוסק ישראלי המוכר או נותן שירות לעוסק מהרש"פ נדרש להוציא חשבונית מס התחשבנות (מקאסה) המונפקת ע"י בית דפוס מאושר. עוסקים שיכללו בתוך ההסדר יוכלו להוציא חשבוניות מס רגילות ולא חשבוניות מיוחדות לרש"פ, כלומר ההסדר מאפשר לאותם עוסקים ישראלים להתנהל בדרך זהה להתנהלותם מול המע"מ בישראל.

במסגרת ההסדר יהיו העוסקים הנכללים בהסדר פטורים מהצגת חשבונית וכן בעת מעבר הסחורות ממדינת ישראל לשטחי הרשות הפלשתינית, כך שהם יהיו רשאים להעביר את הטובין בליווי חשבונית עסקה או תעודת משלוח.

בהתאם להסדר, יהיה על העוסק המורשה להפיק מדי חודש דוח ממוחשב של יחידת קישור מע"מ לרשות הפלשתינית (קמר"פ). הדו"ח יוגש מידי חודש עד ה-15 לחודש.

הסדר "עוסקים גדולים" מעניק הקלה דומה גם לגבי עוסקים מורשים המבצעים עסקאות בהיקפים חודשיים גבוהים לעוסק עם הרשות הפלשתינית, התנאי שהעוסק מורשה עומד בקריטריונים.

רשות המיסים מזמינה עסקים העומדים בתנאים להגיש בקשות בכתב לצורך כניסה להסדר.

חברי לשכה המעוניינים בפרטים נוספים אודות ההסדר מוזמנים לפנות אל hadast@chamber.org.il

לפרסום רשות המיסים אודות ההסדר לחצו כאן

 

למידע נוסף בתחום זה