| 05/07/2020

וובינר בנושא ת"י 1003- העוסק בכלים הבאים במגע עם מזון ות"י 2302 חלק 1- העוסק בסימון תיווי ואריזת חומרים מסוכנים

הנכם מוזמנים לוובינר בשיתוף מינהל תקינה במשרד הכלכלה ונציגי מעבדת כימיה בריאות וסביבה מכון התקנים בנושא ת"י 1003- שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון ות"י 2302 חלק 1- חומרים ותערובות מסוכנים: סיווג, תיווי, סימון ואריזה.

יום שני | 7.9.2020 | 15:00

(1.) תקן 2302 חלק 1 - חומרים ותערובות מסוכנים: סיווג, תיווי, סימון ואריזה- קישור למידע מלא

בחודש מאי 2019 פורסמה מהדורה חדשה של התקן. מדובר בתקן רוחבי שחל על מוצרים רבים וישנם מקרים רבים בהם צו יבוא חופשי אינו מפנה לתקן זה. לרגל עדכון התקן, נינתה ליצרנים וליבואנים תקופת מעבר בת 3 שנים שבמהלכה יהיו בתוקף שתי המהדורות של התקן 2302 חלק 1: גם המהדורה של פברואר 2009, וגם המהדורה החדשה של אפריל 2019. הוובינר מיועד להבהיר את המוצרים שעליהם חל תקן 2302 חלק 1, משמעותה של תקופת המעבר שניתנה, הדרישות המהותיות לפי התקן החדש ואופן הבדיקה במכון. קיים גם חלק 2 של ת"י 2302 העוסק בתיווי וסימון חומרים ותכשירים מסוכנים: הובלה - מיון ואריזה שלא צפוי להיכלל בתכני יום עיון זה, אך מי שהנושא רלוונטי עבורו נדרש להכיר ולקיים גם את דרישותיו.  

 

(2.) סדרת תקני 1003 - שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון- קישור למסמך הסבר מקיף

סדרת התקנים עוסקת בכלי זכוכית וקרמיקה הבאים במגע עם מזון, מדובר בסדרת תקנים שחלקם רשמיים וחלקם בהליכי הכרזת רשמיות מתקדמים. 

לאחרונה נעשו מספר שינויים בצו יבוא חופשי הקשורים בתקן זה. מכיוון שמדובר בדרישות שחלקן חדשות ומכיוון שמדובר בתקן מורכב, במהלך הוובינר נעבור על הדרישות הכלולות בו, אופן הבדיקה, אפשרות ההסתמכות על אישורי בדיקות מחו"ל, אילו חלקים של התקן מחייבים כיום ואילו צפויים להיות מחייבים בעתיד, הסבר של התיקונים בצו יבוא חופשי בהקשר של תקן זה ושינויים שצפויים בהמשך ועוד.

קישור לאתר צפייה בתקנים

 

סדר יום:

15:10-15:00 דברי פתיחה

רז הילמן, סמנכ"ל יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר

15:30-15:10 סקירת השינויים בת"י 1003 - שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון (כל חלקי התקן)

גיל בכור, תחום כימיה ואיכות הסביבה, מינהל תקינה, משרד הכלכלה והתעשייה

16:00-15:30- דגשים ומידע אודות בדיקת ת"י 1003

יניב שמאי, מעבדת כימיה, בריאות וסביבה, מכון התקנים

16:20-16:00- סקירת השינויים בת"י 2302 חלק 1- חומרים ותכשירים מסוכנים: מיון, אריזה, תיווי וסימון

גיל בכור, תחום כימיה ואיכות הסביבה, מינהל תקינה, משרד הכלכלה והתעשייה

17:00-16:20- דגשים ומידע אודות בדיקת ת"י 2302

חן בן סניור, מעבדת כימיה, בריאות וסביבה, מכון התקנים

 

*תוך כדי הוובינר המשתתפים מוזמנים להקליד שאלות בצ'אט והמרצים ישיבו בקצרה בתום כל הרצאה.

*ההרשמה לחברי לשכת המסחר אינה כרוכה בתשלום, אך מחייבת הרשמה מראש.

פרטים על האירוע

 • תאריך:
  07/09/2020
 • מקום:
  וובינר זום - קישור להרשמה ישלח לנרשמים
 • איש קשר:
  מירב קפלן
 • דוא"ל:
 • שעת פתיחה:
  15:00
 • שעת סיום:
  17:00