רקע היסטורי | 23/02/2017

מאז ועד היום: נשיאי לשכת המסחר לדורותיהם

מאיר דיזינגוף אליעזר הופיין שמואל רפפורט
מאיר דיזינגוף
1922-1919
אליעזר הופיין
1943-1922
שמואל רפפורט
1946-1943
     
שאול ליפשיץ בנימין שינזון זלמן סוזאייב
שאול ליפשיץ
1949-1946
1953-1952
בנימין שינזון
1950-1949
זלמן סוזאייב
1952-1950
     
אברהם כהנא אבנר בן- יקר דני גילרמן
אברהם כהנא
1965-1953
אבנר בן- יקר
1985-1965
דני גילרמן
2002-1985
     
   
  אוריאל לין
2002- היום
 
למידע נוסף בתחום זה