מכרז לאספקת שירותים לשינוע כלי עבודה, פסולת וחומרים מסוכנים והפעלת כלי עבודה

פג תוקפו של מכרז זה

לשכת המסחר תל אביב והמרכז אינה אחראית לתוכן המכרזים המפורסמים להלן.
מומלץ לנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים והמקובלים.
למידע נוסף ניתן לפנות אל מירה פנחסוב : Mirap@Chamber.org.il

רוצים להגדיל את הסיכויים לזכות במכרז – לחצו כאן

פרטי ההתקשרות של המכרז פתוחים לחברי לשכת המסחר תל אביב והמרכז בלבד

פרטי המכרז

  • מפרסם :
  • תאריך הגשה :
    20/05/2021
  • שם ענף :
    תשתיות, אנרגיה, מים ואיכות הסביבה, סחר חוץ, תובלה, שינוע ואחסנה, רכב, תחבורה וציוד מכני, כלי עבודה מכונות ומכשור
  • מספר מכרז :
  • אתר אינטרנט :