(RFI) בנושא אספקת ציוד לעצירה ואיסוף גופים זרים בזרם הכניסה במט"ש נחל שכם

לשכת המסחר תל אביב והמרכז אינה אחראית לתוכן המכרזים המפורסמים להלן.
מומלץ לנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים והמקובלים.
למידע נוסף ניתן לפנות אל מירה פנחסוב : Mirap@Chamber.org.il

רוצים להגדיל את הסיכויים לזכות במכרז – לחצו כאן

פרטי ההתקשרות של המכרז פתוחים לחברי לשכת המסחר תל אביב והמרכז בלבד

פרטי המכרז

 • מפרסם :
 • תאריך הגשה :
  12/08/2020
 • שם ענף :
  בנייה, נדל"ן ואינסטלציה, תשתיות, אנרגיה, מים ואיכות הסביבה
 • פרטי קשר :
 • אתר אינטרנט :
 • תאריך המפגש :
 • מיקום מפגש :