יבואנים או יצרנים ולא מכירים את חוק האריזות או את חוק הפסולת האלקטרונית? הידיעה הזו בשבילכם ועשויה למזער עבורכם סיכונים

מעת לעת פונה אלינו יבואן או יצרן שגילה בדיעבד שחוקים סביבתיים חלים עליו מבלי שהיה מודע לכך. עוסק כזה נדרש בתשלומים רטרואקטיביים גבוהים שהוא כמובן לא לקח בחשבון מראש, וחשוף למגוון בעיות ובכלל זה לעיצומים כספיים גבוהים.

תזכורת נוספת לעניין התקשרות עם גופי יישום מוכרים, בהתאם לחובות חוקיות הקיימות מזה מספר שנים:
חקיקה סביבתית מחייבת את מרבית היבואנים והיצרנים להתקשר עם גוף יישום מוכר, לדווח ולשלם דמי טיפול בהתאם לדרישות החוק. במקום להיות מופתעים ממכתב התרעה מעו"ד או ממכתב כוונה להטיל עליכם עיצום כספי, מוצע לבדוק אם ומהן החובות החלות עליכם בהיבטים של חקיקה סביבתית, ולוודא שאתם מקיימים אותן כנדרש.

להלן קישורים לידיעות שהעלינו לאתר הלשכה, עם מידע לגבי שניים מהחוקים הללו:

קישור לעדכון בנושא חוק להסדרת הטיפול באריזות, תשע"א-2011
קישור לעדכון בנושא חוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, תשע"ב-2012

בכל אחד מהחוקים ישנן הבחנות שונות לעניין מחזור שנתי ו/או ייצור/יבוא בהיקף מוגבל. חשוב לבדוק כיצד עליכם לפעול על מנת לדווח בהתאם לדרישות החוקיות.

למידע נוסף בתחום זה