איסוף מספרי תעודות זהות וצילום תעודות זהות - טיוטת גילוי דעת להערות הציבור

ביום 14.6.23 פורסמה טיוטת גילוי דעת להערות הציבור מאת הרשות להגנת הפרטיות, בנושא "איסוף מספרי תעודות זהות וצילום תעודות זהות".

התייחסויות למסמך ניתן להגיש עד ל- 14.07.23 בשעה 12:00.

עיקרי עמדת הרשות כפי שמוצגים במסמך:

  • יש להתייחס למספר תעודת זהות כאל מידע מוגן לפי חוק הגנת הפרטיות. כך גם לצילום תעודת זהות.
  • יש להימנע מלדרוש צילום של תעודת הזהות כולה, למעט במקרים חריגים בהם כלל המידע המופיע על גבי תעודת זהות דרוש לשם מתן השירות.
  • ככל שבכוונת בית העסק לבקש מלקוח למסור צילום תעודת הזהות לצורך קבלת שירות או מוצר, עליו לציין זאת בפני הלקוח טרם השלמת הליך הרכישה. זאת, גם כאשר הדרישה מבוצעת בפועל על ידי חברת השליחויות הפועלת מטעמו של בית העסק. בנוסף, על בית העסק לפרט בפני הלקוח האם חלה עליו חובה חוקית למסור את המידע או שמסירת המידע תלויה ברצונו ובהסכמתו, המטרה שלשמה מבוקש המידע, למי יימסר המידע ומטרות המסירה.
  • ככל שאדם מבקש להסתיר פרטים מסוימים בעת צילום תעודת הזהות שלו, ופרטים אלו אינם נדרשים לשם מתן השירות, יש לאפשר לו להסתירם.
  • טרם שמירת צילום תעודת זהות במאגרי החברה, יש להשחיר את כלל פריטי המידע שאינם נחוצים לשם מתן השירות.
  • ככל שמספר תעודת הזהות התבקש לצורך זיהוי הלקוח בעסקה ספציפית, והמספר נמסר על ידי הלקוח למטרה זו, אין לעשות בו שימוש למטרות אחרות.


קישור לפרסום להערות הציבור
קישור ישירות לגילוי הדעת


התייחסויות למסמך ניתן להגיש עד ל- 14.07.23 בשעה 12:00.

את התייחסות העבירו למירב ולדמן, יועצת משפטית של לשכת המסחר במייל או בטלפון: meravw@chamber.org.il או בטלפון 03-5631049

למידע נוסף בתחום זה