המלצה למינוי ממונה הגנה על הפרטיות בארגונים, תפקידיו ותחומי אחריותו

הרשות להגנת הפרטיות פרסמה מסמך הכולל המלצות לארגונים וחברות מכלל מגזרי המשק בנוגע למינויים של ממוני הגנה על הפרטיות בארגונים וביחס לדרישות התפקיד וכן ערכת הדרכה בנושא הכוללת המלצות פרקטיות לגופים וארגונים המבקשים למנות בעל תפקיד זה.

פרקטיקה זו נושאת בחובה יתרונות רבים גם לארגונים וגם לציבור. הדבר עולה בקנה אחד עם האינטרסים הכלכליים של ארגונים במשק, שכן היכולת להגן על המידע האישי של הלקוחות או אנשים עליהם מחזיק הארגון במידע, הינה בעלת חשיבות כלכלית מובהקת. מינוי ממונה הגנת פרטיות יאפשר גם לציבור הלקוחות לרכוש אמון באשר לטיפול הארגון במידע האישי שלהם, ביודעם כי הארגון נקט ונוקט צעדים ממשיים לצמצום הסיכון לפגיעה בפרטיותם.

מומחיותו של ממונה ההגנה על הפרטיות נדרשת להיות משולבת, כך שתאפשר לו הבנה מיטבית של התהליכים בארגון ברמה הטכנולוגית והעסקית לצד יכולת לבחון את התאמתם לדרישות החוק ולמדיניות הארגון.

מידע מלא על הנושא ניתן למצוא באתר הרשות להגנת הפרטיות - לאתר לחצו כאן

לעיונכם מצורפים הקבצים הבאים:
ערכת הדרכה
מסמך המלצות

למידע נוסף בתחום זה