עו"ד גיל נדל, עו"ד עומר וגנר | שירותים עסקיים | משפט וסחר חוץ | 25/08/2014

יבואן בלעדי הוא כתובת למסירת כתב תביעה נגד יצרן זר? לא בכל מקרה

כאשר מוגשת תביעה משפטית, נדרש התובע לשלוח את מסמכי התביעה במסירה אישית למקום מושבו של הנתבע, על מנת להזמינו להשיב לתביעה.
כאשר הנתבע הוא גורם זר המצוי מחוץ לתחום השיפוט של מדינת ישראל, עומדות בפני התובע מספר אפשרויות, שאחת מהן היא לבקש את אישור בית המשפט לשלוח את כתב התביעה לחו"ל ולתרגמו לשפה הזרה, אך האפשרות הפשוטה יותר היא למצוא גורם בישראל המהווה "מורשה" לקבלת כתבי תביעה נגד הגורם הזר.
פעמים רבות, כאשר כתב תביעה נמסר לגורם בישראל, מנסה אותו גורם להתכחש להיותו "מורשה" וטוען כי מידת הקשר שבינו לבין הגורם הזר אינה מצדיקה לראות בו כ"מורשה".

האם יבואן בלעדי של יצרן זר, עשוי להיחשב כ"מורשה" של היצרן הזר לצורך קבלת כתב התביעה? 
על כך נספר בסקירה זו.

עובדות המקרה וטענות הצדדים:
חברה ישראלית הגישה בישראל תביעה נגד חברה אמריקאית- Frymaster LLC. החברה הישראלית מסרה את כתב התביעה לחברה ישראלית אחרת- קירוסקאי, וטענה כי קירוסקאי מהווה "מורשה" של החברה הזרה בישראל.
החברה הישראלית טענה כי באתר האינטרנט של Frymaster תחת רשימת המפיצים בישראל מופיע רק שמה של קירוסקאי וכי באתר של קירוסקאי נרשם היא היבואן הבלעדי, ולכן קיים קשר אינטנסיבי בין שתי החברות.
Frymaster הודתה כי אמנם קירוסקאי מייבאת את מוצריה לישראל, אך טענה כי קירוסקאי שימשה בישראל כסוכנת מכירות שקונה את המוצרים ומוכרת אותם ללקוחות, ואין בקשר ביניהן כדי לענות על הפרמטרים שנקבעו בפסיקה כדי להיחשב כ"מורשה". Frymaster טענה כי הקשר בין החברות הוא קשר מסחרי רגיל ואין בו כדי להפוך את היבואן ל"מורשה" בהנהלת העסקים של Frymaster בישראל.
Frymaster הוסיפה כי אין בין החברות הסכם בלעדיות או הסכם אחר בכתב, כי אין ביניהן קשר תאגידי (הן אינן חברות קשורות), וכי מרגע שהמוצרים מגיעים לישראל, קירוסקאי היא שקובעת כיצד לתמחר ולשווק ו- Frymaster אינה רשאית להתערב בכך.
Frymaster טענה כי היא אינה אחראית על תוכן הפרסום באתר האינטרנט של קירוסקאי.

החלטת בית המשפט:
בית המשפט החליט לקבל את טענת Frymaster וקבע כי לא הוכח הקשר האינטנסיבי שבינה לבין קירוסקאי, כתנאי למסירת כתב התביעה נגדה בישראל.
בית המשפט ציין כי גם אם היה מוכח בפניו שקירוסקאי מהווה יבואן בלעדי, עדיין נקודה זו לא הייתה מספיקה, וכך צוין בהחלטה:
"למעלה מן הצורך אציין כי, במקרה דנן, אף אם אצא מנקודת הנחה שקירוסקאי פועלת כיבואן בלעדי של המבקשת, לא עלה בידי המבקשת להוכיח כלל קיומם של קשרים אינטנסיביים בינה לבין קירוסקאי. עצם העובדה שהמבקשת משתמשת בשרותיה של קירוסקאי לצורך מכירת מוצריה בישראל, אינה הופכת את קירוסקאי "מורשה בהנהלת עסקים" מטעם המבקשת..".

לאור זאת קיבל בית המשפט את התנגדות Frymaster וחייב את החברה הישראלית התובעת בהוצאות משפט של 15,000 ש"ח.

[ת"א (מחוזי ת"א) 41022-09-12 אן.אפ.טי - מזון בע"מ נ' McDonalds corp ואח', השופטת אביגיל כהן, החלטה מיום 27.7.14. ב"כ הצדדים לא צוינו בהחלטה].

הערות:
במקרה אחר שעלה לדיון בבית המשפט בשנת 2012, הכריע בית המשפט כי היבואן הבלעדי של חברה שבדית, מהווה "מורשה" לצורך מסירת כתבי תביעה כנגדה. 
באותו מקרה הוכח כי היבואן בישראל ניהל מו"מ ארוך עם החברה השבדית ואף רכש את זכויות השיווק וההפצה של המותג בארץ, וכי סיפק שירות מקיף בישראל למוצרי החברה ומפרסם אותם בעלויות פרסום גבוהות המוערכות בכ-3 מליון שקלים. לאור נסיבות אלה ונסיבות נוספות, הוכרע כי קיים קשר אינטנסיבי בין החברות במידה שמאפשר מסירת כתב תביעה נגד היצרן הזר, ליבואן בישראל.

(ת.א. (שלום ת"א) 44616-08-10 חברת טלראן תקשורת (1986) בע"מ נ' נלי טופ נכסים בע"מ ואח', השופט אלי ספיר, החלטה מיום 16.7.12).

* * *

הסקירה לעיל הינה בבחינת תמצית. המידע הכלול בה נמסר למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין במידע כדי להוות ייעוץ משפטי. לקבלת פרטים נוספים, אנא פנו לעו"ד גיל נדל - ראש תחום יבוא, יצוא וסחר בינלאומי במחלקת מיסים ותגמול בכירים. בדוא"ל Gill.Nadel@goldfarb.com ו/או בטלפון 03-6089848.

 

למידע נוסף בתחום זה
המידע המפורסם כאן הועבר במלואו על ידי המפרסם והינו באחריותו הבלעדית של המפרסם. ללשכת המסחר אין ולא תהיה שום אחריות, לנכונות המידע המפורסם ו/או לטיב השרות של העסק האמור.