עו"ד גיל נדל, עו"ד ליאת רוטשילד | שירותים עסקיים | משפט וסחר חוץ | 19/05/2014

האם משלח בינלאומי רשאי לעדכן הצעת מחיר שכבר נתן ללקוחו היבואן?

לאחרונה, דחה בית המשפט לתביעות קטנות בראשון לציון, תביעה של יבואן נגד חברת שילוח בינלאומי, אשר טען כי חברת השילוח גבתה ממנו כספים ביתר מעבר להצעת המחיר הראשונית שניתנה לו.

בית המשפט קבע כי הצעת המחיר של חברת השילוח הבינלאומי ניתנה על בסיס עובדות מסוימות כאשר בפועל התבררו עובדות נוספות שגרמו לכך שהיה צורך לתקן את הצעת המחיר.

עובדות המקרה וטענות הצדדים:

היבואן תבע חברת שילוח בינלאומית בטענה, כי נדרש לשלם סכומים העולים על הצעת המחיר שניתנה לו על-ידיה, וכי הצעת המחיר שניתנה לו לא כללה את ההוצאות הנלוות להובלה, כגון סבלות, מס נמל, אחסון וכד', שנגבו בנוסף להצעת המחיר.

היבואן טען כי אינו מבין בתחום וכי ביקש הצעת מחיר שכוללת את כל הרכיבים וכי חברת השילוח כבולה להצעת המחיר הכוללת שנתנה לו.

מנגד, חברת השילוח טענה כי הצעת המחיר שניתנה הייתה משוערת על בסיס נתוני משקל ונפח המטען שהעביר היבואן וכי לא נרשם בה כי היא כוללת את העלויות הנלוות.

בפועל, כך נטען, התברר כי נפח המטען גדול יותר מאשר מה שנמסר על ידי היבואן ולפיכך תוקנו הסכומים שדרשה חברת השילוח.

פסק הדין:

בית המשפט דחה את תביעת היבואן וקבע כי היבואן לא הוכיח את תביעתו על-פי עובדות האירוע אותן הציג לבית המשפט, ולא הוכיח שהצעת המחיר כללה את ההוצאות הנלוות הקשורות למטען כגון סבלות, אחסנה וכו'.

כמו כן דחה בית המשפט את טענת היבואן, שלא היתה לו ידיעה בתחום ההובלה, וכי לא קרא את העמוד השני של הצעת המחיר, בו צוין מפורשות כי עלויות אחסנת המטען חלות על היבואן. בעניו זה קבע בית המשפט כי אם היבואן ביקש לקבל הצעת מחיר הכוללת את כלל ההוצאות הנלוות, הרי שהיה עליו לבדוק מהן ההוצאות הנלוות הצפויות, ולא לטמון ראשו בחול ולהניח כי אם ביקש הצעה כוללת, הוא פטור מבדיקת הצעת המחיר שניתנה לו.

כמו כן, פסק בית המשפט כי חברת השילוח הוכיחה שנפח המטען היה גדול מן הנתונים שנמסרו מלכתחילה ולכן קמה הצדקה לתקן את הצעת המחיר.

וכך פסק בית המשפט:

"אמנם, התובע ניסה לטעון כי אינו מבין כלל בתחום, ולא היה מלווה בייעוץ מקצועי או משפטי, ועל כן הנתבעת צריכה היתה לתת לו הצעת מחיר של "השורה התחתונה" הכוללת את כל העלויות הנילוות העשויות לחול על ההובלה, אך עמדה זו אינה סבירה בעיני. הדבר לטעמי עולה גם מהתכתובת שצורפה על ידי התובע לאחר הדיון, ובמיוחד כאשר התובע חוזר ומבקש הצעת מחיר כוללת, והנתבעת חוזרת ומבהירה כי הצעתה היא להובלה בלבד,FOB (Free On Board, קרי, עד נמל היעד), ובהתאם לבקשתו של התובע פירטה את עלות ההובלה היבשתית מהנמל ועד לאור יהודה, כאשר מובהר (וגם כך נתבקש על ידי התובע, בהודעה שסומנה על ידו כמספר 7), שההצעה כוללת שחרור והובלה יבשתיית, בהתאם למידות ששלח התובע, ולרבות עמילות ומיכון - ולא נרשם שיש בה כיסוי גם לסבלות או אחסנה".

היבואן חויב בתשלום הוצאות בסכום של 800 ש"ח, בנוסף להוצאות שנפסקו לטובת חברת השילוח בשל התייצבותה לשני הדיונים שהתקיימו בהליך המשפטי.

[ת"ק (ראשון לציון) 11690-05-13 פסק-דין מיום 16.3.14, הרשמת הבכירה רנה הירש].

פרשנות:

כפי שעולה מפסק-הדין, כשמדובר בעסקאות של הובלת מטען, רצוי לקרוא מלכתחילה את כל תנאי הצעת המחיר ולבחון היטב מה היא כוללת ומה אינה כוללת.

בנוסף, ומזווית הראיה של המשלח הבינלאומי, פסק הדין מבהיר שוב את חשיבותם של הסעיפים הכלליים של החוזה, ואת העובדה שניסוח נכון של תנאים כלליים מספק הגנה טובה למשלח.


* * *
הסקירה לעיל הינה בבחינת תמצית. המידע הכלול בה נמסר למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין במידע כדי להוות ייעוץ משפטי. לקבלת פרטים נוספים, אנא פנו לעו"ד גיל נדל - ראש תחום יבוא, יצוא וסחר בינלאומי במחלקת מיסים ותגמול בכירים. בדוא"ל Gill.Nadel@goldfarb.com ו/או בטלפון 03-6089848.

למידע נוסף בתחום זה