עו"ד גיל נדל, עו"ד ליאת רוטשילד | שירותים עסקיים | משפט וסחר חוץ | 03/04/2014

על חובותיו של נמל אשדוד בנושא טיפול ביצוא גרוטאות

לאחרונה, הפך בית המשפט העליון את פסיקת בית המשפט המחוזי וקבע, כי נמל אשדוד חייב להמשיך שירותי הטענה ושינוע של גרוטאות ליצוא מבלי שהוא רשאי לגבות מן היצואנים כספים נוספים בגין רכישת הציוד שנדרשה על ידו.

מדובר במקרה בו הנמל הודיע לאחר מספר שנים כי שיטה מסוימת להטענת גרוטאות ברזל אינה בטיחותית, והודיע על שינוי השיטה שהצריך רכישת ציוד חדש והעלאת הכספים שישלמו היצואנים.

היצואנים פנו לבית המשפט המחוזי ותביעתם נדחתה, אך בית המשפט העליון הפך את ההחלטה וקבע כי הנמל אינו רשאי לגבות כספים נוספים מן היצואנים.

סיפור המקרה:

חברות העוסקות בייצוא ומסחר בגרוטאות נהגו לשגר את הגרוטאות באמצעות הטענתן על אוניות בנמל אשדוד, בשיטת פריקה לתוך "אמבטיית" ענק שסופקה על-ידי נמל אשדוד.

לאחר מספר שנים הודיע נמל אשדוד לחברות, כי שיטת ה"אמבטיה" אינה בטיחותית, ובהתאם לא יספק להן שירותי שינוע במתכונת הזו, למרות שנמל אשדוד היה בעל זיכיון לעניין. הנמל הודיע כי ככל שהחברות יבקשו להמשיך ולהטעין את הגרוטאות על האוניות בנמל אשדוד, ניתן לעשות זאת באמצעות שיטת ה"חופנים", ומשהדבר מצריך רכישת מנוף יעודי החברות תצטרכנה לממן את רכישתו, וכן להתחייב כלפי הנמל על היקף הייצוא העתידי.

במסגרת בקשה שהגישו החברות לצו מניעה זמני נגד נמל אשדוד, הגיעו הצדדים לכדי הסדר ביניים לפיו עד למתן פסק דין הטענת הגרוטאות תעשה על פי שיטת ה"חופנים" ורכישת המנוף עבור העמסה תמומן על-ידי החברות.
החברות טענו, כי בניגוד להחלטת נמל אשדוד, שיטת ה"אמבטיות" אינה מסוכנת, וכי בכל מקרה, גם אם נכפתה עליהן החלפת השיטה, על נמל אשדוד לשאת בעלויות שיטת ההטענה החלופית ולא הן.

בית המשפט המחוזי דחה את התביעה והחברות ערערו לבית המשפט העליון.

פסק-הדין:

בית המשפט העליון קבע, כי נמל אשדוד רשאי ואף חייב להעריך מעת לעת את שיטות העבודה הקבועות בו, לרבות החלטה להפסיק שיטת פעולה הנחשבת בעיניו למסוכנת.
לגופו של עניין אימץ בית המשפט העליון את קביעת המחוזי כי שיטת ה"אמבטיה" הינה מסוכנת ובדין החליט נמל אשדוד להפסיק לעשות בה שימוש.

יחד עם זאת, בית המשפט העליון קבע כי אם נמל אשדוד החליט לשנות את שיטת ההטענה, הוא אינו רשאי לדרוש מן היצואנים אגרות נוספות למימון הציוד שאותו נדרש לרכוש, בהיותו פועל על פי זיכיון.

בית המשפט העליון העיר כי אם נמל אשדוד סבור שרכישת הציוד מטילה עליו נטל כספי כבד, עליו לפנות למחוקק בבקשה לתקן את סכומי האגרות המשולמים לו אך הוא אינו רשאי לעשות דין לעצמו.

נמל אשדוד חויב להשיב לחברות את ההוצאות שהושתו עליהן בבית המשפט המחוזי, ובנוסף לשלם לחברות סכום של 40,000 ש"ח בעבור הוצאות בהליך הנוכחי.

[ע"א 7685/11 ארבל פלדות 2004 בע"מ נ' חברת נמל אשדוד בע"מ פסק-דין מיום 3.3.14].


* * *
הסקירה לעיל הינה בבחינת תמצית. המידע הכלול בה נמסר למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין במידע כדי להוות ייעוץ משפטי. לקבלת פרטים נוספים, אנא פנו לעו"ד גיל נדל - ראש תחום יבוא, יצוא וסחר בינלאומי במחלקת מיסים ותגמול בכירים. בדוא"ל Gill.Nadel@goldfarb.com ו/או בטלפון 03-6089848.

למידע נוסף בתחום זה
המידע המפורסם כאן הועבר במלואו על ידי המפרסם והינו באחריותו הבלעדית של המפרסם. ללשכת המסחר אין ולא תהיה שום אחריות, לנכונות המידע המפורסם ו/או לטיב השרות של העסק האמור.
המאמרים באתר זה משקפים את דעתו של כותבם ואין בהכרח חפיפה בינם לבין עמדות איגוד לשכות המסחר. במאמרים ו/או בידיעות ו/או בכל חומר אחר באתר אין משום המלצה או חוות דעת לפעילות או להימנעות מפעילות. קבלת החלטה כלשהי על סמך מידע כלשהו המופיע באתר הינה על אחריות המשתמש באתר בלבד.