הצעת חוק חניה לנכים (תיקון - הזכות לחניה באזור השמור לפריקה ולטעינה)

בקרוב תעלה לדיון בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת הצעת חוק שתאפשר לנכים להחנות את רכבם באזור השמור לפריקה וטעינה.

לדעת איגוד לשכות המסחר, כפי שעולה מפנייה שנשלחה ליו"ר ועדת העבודה של הכנסת חה"כ אלי אללוף, מדובר בהצעה בעייתית ביותר, שכן עקב תפיסת מקומות החניה השמורים לפריקה ולטעינה, על ידי רכבי נכים עלול להיגרם מפגע בטיחותי מעצם העובדה שלא ניתן לעצור את אספקת הסחורה לעסקים השונים וכתוצאה מכך אספקת הסחורה לעסקים השונים תיעשה בכביש בחניה כפולה, תוך חסימת נתיבי התנועה והפרעה ממשית לתנועה ויצירת סיכון ממשי הן לרכב ממנו נפרקת הסחורה והן לכלי הרכב הנוסעים העלולים להתנגש בו. בנוסף, עלולה להיווצר סכנת חיים לאותם עובדים העוסקים בפריקה והטעינה של הסחורה. לחלופין תפיסת מקומות החניה השמורים לפריקה עלולה להביא לכך שרכבי האספקה יחנו על המדרכות דבר שיפגע בבטיחות הולכי הרגל.

 

חשוב לזכור כי מקום חניה השמור לפריקה וטעינה משמש לצורך התפעול השוטף של העסק שלידו נמצאים המקומות השמורים.  בעניין הזה חשוב להדגיש כי במיוחד בסניפים העירוניים של רשתות המזון, רשתות הפארם וכל עסק רלבנטי אחר, מקום החניה המיועד לפריקה וטעינה מהווה את "מקור החמצן" לפעילות, שכן כיצד ניתן יהיה לספק את התוצרת לסניפים העירוניים של רשתות המזון לדוגמה. ללא אספקה שוטפת עלול להיווצר עיכוב ו/או חוסר בסניפים העירוניים של רשתות המזון ובסופו של דבר יפגע מגוון המוצרים המוצעים לקהל הצרכנים.

 

על כן באיגוד לשכות המסחר מציעים לאפשר שימוש במקום חניה השמור לפריקה וטעינה, אך ורק לאחר תום פעילות העסק שמקום החניה השמור נמצא לידו.

 

למידע נוסף בתחום זה