תקנות נגישות: רענון לקראת החלת התקנות להנגשת אתרי אינטרנט לאנשים עם מוגבלויות

השלב הבא בהחלת תקנות נגישות לשירות לאנשים עם מוגבלות, הינו החובה להנגיש אתרי אינטרנט שתכנס לתוקפה ב- 25 לאוקטובר השנה.

תקנות נגישות לשירות לאנשים עם מוגבלות נכנסו לתוקף באוקטובר 2013. תקנות אלה מחייבות להתאים כל שירות שניתן לציבור, הן במגזר הציבורי והן במגזר הפרטי, לאנשים עם מוגבלויות. ההתאמות חייבות להתקיים בכל תחומי השירות ולכלול התאמה פיזית (לדוגמה: מעברים נגישים), התאמות באופן מתן השירות (הכשרת עובדים), התאמות של מידע הניתן לציבור (התאמת שלטים, אתרי אינטרנט וטפסים)

נקודות כלליות חשובות:

 • ההתאמות מתייחסות לסוגים שונים של מוגבלויות: כבדי ראייה, כבדי שמיעה, אנשים הנעזרים בכיסא גלגלים, אנשים עם מוגבלות קוגניטיבית. משום כך יש השירות חייב להיות מותאם באופן רחב ונגיש לכל אחד באופן שוויוני. 
 • התאמות פיזיות: נגישות במעברים, התאמת שלטים, נגישות במעליות ובעמדות שירות, התאמות במערכת כריזה קולית וחזותית, מושבים במקומות המתנה, התאמת תאי מדידה וכד'
 • התאמת באופן מתן השירות: מתן שירות בלא המתנה בתור 
 • התאמה במכונות למתן שירות אוטומטי.
 • התאמת נגישות למידע :
  - הנגשת טפסים
  - מתן שירות נגיש בטלפון
  - אתר אינטרנט נגיש 

 

התאמה ספציפית לשירות ספציפי:
מעבר לחובות הכלליות לעיל מפרטות התקנות חובות ספציפיות לגבי שירותים ספציפיים כגון: אירועים בפני קהל, בתי קולנוע, תערוכות ומרכזי מבקרים, מוזיאונים, גלריות, ספריות, שירותי הדרכה והכשרה, חוגים, שירותי הארחה, שירותי הסעדה, ספורט ופנאי. 

הכשרת עובדים:
מעסיק המעסיק יותר מ-25 עובדים שתפקידם לספק את השירות לציבור חייב להדריך אותם בהתאם לתקנות. כמו כן, הוא מחויב למנות רכז נגישות. 

החלה הדרגתית:
החלת התקנות נכנסה לתוקפה באופן הדרגתי ולוח הזמנים הותאם לסוגי השירות השונים ובהתאם למספר הבניינים שעל העוסק היה להנגיש. באוקטובר השנה כל השירות במגזר הפרטי חייב להיות נגיש. 

השלב הבא בהחלת התקנות הינו החובה להנגיש אתרי אינטרנט שתכנס לתוקפה ב- 25 לאוקטובר השנה.

כבר מ-25/10/2015 כל אתר או יישום חדש שעלה באתרים המספקים שירות ציבורי כלשהוא, לכלל הציבור או לציבור בלתי מסוים, נדרש להיות נגיש והחל מאוקטובר השנה גם אתרים שהוקמו לפני 10/2015 יידרשו להיות נגישים.

פטור מהנגשה:
עוסק אשר יטען כי ההתאמה הנדרשת מטילה עליו נטל כלכלי כבד מדי, בהתאם לקריטריונים שנקבעו ע"י נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, יוכל לקבל פטור מחובת התאמה ספציפית. בכל מקרה על העוסק לאפשר מתן שירות לאדם עם מוגבלות. 

עונשין:
בגין הפרת הוראה מהוראות התקנות, רשאי בית המשפט לפסוק למפר פיצויים בסכום של עד 50,000 ₪ לא הוכחת נזק. 

לאור מורכבות דרישות ההתאמה מומלץ להיעזר במורשה נגישות לשירות.
פרטים נוספים ניתן למצוא באתר נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות- http://www.justice.gov.il/Units/NetzivutShivyon/Pages/default.aspx
וכן-  באתר עמותת נגישות ישראל -  http://www.aisrael.org/

יובהר כי המידע לעיל כללי ואינו מהווה ייעוץ משפטי פרטני. 

למידע נוסף בתחום זה