איילת קרני, עו"ד ואבינועם וילד, עו"ד | קרני, וילד - משרד עורכי דין | שירותים עסקיים | נגישות בעסקים | 03/08/2015

על נגישות ורגישות - הנגשת תחבורה לאנשים עם מוגבלות

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות אשר נחקק בשנת 1998, נועד לאפשר לאנשים עם מוגבלות להשתלב בחברה הישראלית באופן שוויוני.

ההגדרה של "אדם עם מוגבלות" על פי החוק מגלה, כי חלק בלתי מבוטל באוכלוסייה הישראלית עונה להגדרה זו. המוגבלות יכול שתהיה פיסית (ראיה, שמיעה, הגבלת תנועה או דיבור), נפשית או שכלית- קבועה או זמנית, המגבילה את תפקודו של אדם באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים.

חברה רגישה לזכויות אדם שמבקשת לחרות על דגלה את ערך השוויון וההכרה "בערך האדם שנברא בצלם", כאמור בסעיף 1 לחוק, צריכה לפעול באופן אקטיבי למען יישומם של ערכים אלה. ואכן, אחד העניינים המרכזיים בהם עוסק החוק הוא הדרישה להנגשת מקומות ושירותים וכן שירותי תחבורה עבור אנשים עם מוגבלות.מכח חוק זה הותקנו, בין היתר, תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (נגישות רכב השכרה ואוטובוסים), התשע"ג- 2012. תקנות אלה מפרטות את ההתאמות אותן נדרשות לבצע חברות להשכרת רכב וכן חברות הסעות בצי הרכבים שלהן לטובת אנשים עם מוגבלויות שונות.תקנות אלה חלות על מי שעיסוקו השכרת רכב השכרה ושבבעלותו או בהחזקתו 100 כלי רכב לפחות. התקנות קובעות את ההתאמות השונות שצריכות להתקיים ברכבי השכרה נגישים וכן את מספרם של כלי רכב כאלה, הן לנהיגה עצמית והן להסעת אדם עם מוגבלות.

למשל, ברכב השכרה המיועד לנהיגה עצמית של אדם עם מוגבלות יהיו: תיבת הילוכים אוטומטית והגה כח, תפוח הגה בגלגל ההגה, מנגנון יד או דוושת מאיץ להפעלה ברגל שמאל וכן מקום לאחסון כסא גלגלים אחד. ברכב השכרה המיוחד להסעת אדם עם מוגבלות הנע בכסא גלגלים נדרשות התאמות המתייחסות לגישה לכסא גלגלים, רוחב הדלת, מתקן הרמה או מעלון ועוד.

כאמור, גם על משרד להסעות מוטלות חובות להתאמת כלי הרכב שברשותו. משרד להסעות כהגדרתו בתקנות התעבורה יעמיד להשכרה אוטובוסים מיוחדים נגישים להסעת אנשים עם מוגבלות, בודדים ובקבוצות, בהתאם למפורט בתקנות. התקנות מפרטות את מספר האוטובוסים המיוחדים הנגישים שצריכים להיות לכל בעל רישיון מתוך כלל האוטובוסים העומדים לרשותו.

התקנות חלות על בעל רישיון המחזיק 21 אוטובוסים ומעלה. בהקשר זה חשוב להדגיש, כי על פי תקנות התעבורה, התשכ"א- 1961 אוטובוס מוגדר כ"רכב מנועי המיוחד להסעת 8 אנשים או יותר, נוסף על הנהג, ושצויין ברשיון הרכב כאוטובוס" (!). כלומר, הגדרה זו מרחיבה את מספר משרדי ההסעות עליהם יחולו תקנות אלה.

באוטובוס מיוחד נגיש יש לבצע התאמות הנוגעות, בין היתר, לפתח כניסה מתאים לכסא גלגלים, מתקן הרמה קבוע או נייד, מושבים הניתנים להסדרה ולהרכבה מחדש כך שיהיה ניתן למקם במקומם כסאות גלגלים, מאחזי יד ומסעדי יד המסומנים בניגוד חזותי, מערכת הגברת שמע סביבתית, חלונות האוטובוס לא יוסתרו במדבקות אטומות, שולי המדרגות וספי הדלתות יסומנו בפס אזהרה (בניגוד חזותי), מתגי ההפעלה באוטובוס יסומנו בניגוד חזותי ובניגוד מישושי.רכב השכרה נגיש יועמד לרשות המבקש, אם הוזמן 24 שעות לפחות לפני המועד המבוקש להשכרה.

משרד להסעות יעמיד אוטובוס מיוחד נגיש לרשות המבקש, אם הרכב הוזמן 5 ימי עבודה לפחות לפני המועד המבוקש להסעה.

התקנות אוסרות על דרישת תשלום נוסף עבור השכרת רכב נגיש. במילים אחרות - רכב השכרה נגיש או אוטובוס מיוחד נגיש יושכר תמורת מחיר זהה למחירו של רכב השכרה שאינו נגיש או אוטובוס מיוחד שאינו נגיש.

תקנות אלה המאפשרות לאדם עם מוגבלות להנות מעצמאות וניידות ככל אחד אחר, מהוות דוגמא מצוינת ליישום המטרה העומדת בבסיס החוק לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות שהיא "... לעגן את זכותו [של אדם עם מוגבלות] להשתתפות שוויונית ופעילה בכל תחומי החיים, וכן לתת מענה הולם לצרכיו המיוחדים באופן שיאפשר לו לחיות את חייו בעצמאות מרבית, בפרטיות ובכבוד, תוך מיצוי מלוא יכולתו."

אין ספק שמדובר בתקנות חשובות המהוות בשורה של ממש עבור אוכלוסייה גדולה שלא זכתה עד כה למענה הולם לצרכיה.

הרווח כולו שלנו.האמור להלן מהווה מידע כללי ואינו מהווה ייעוץ משפטי או מחליף קבלת ייעוץ משפטי מותאם.

למידע נוסף בתחום זה