עדכון סטאטוס תקנות הנגישות ליום 30.11.2012

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים עדכנה את טבלת סטטוס התקנות.
הטבלה כוללת את כל התחומים בהם יש חובת הנגשה.
לעיון בטבלה המעודכנת המצ"ב נא לחץ על הקובץ כאן;

למידע נוסף בתחום זה
המאמרים באתר זה משקפים את דעתו של כותבם ואין בהכרח חפיפה בינם לבין עמדות איגוד לשכות המסחר. במאמרים ו/או בידיעות ו/או בכל חומר אחר באתר אין משום המלצה או חוות דעת לפעילות או להימנעות מפעילות. קבלת החלטה כלשהי על סמך מידע כלשהו המופיע באתר הינה על אחריות המשתמש באתר בלבד.