נגישות לשירות - לוחות זמנים

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמת נגישות לשירות), התשע"ג – 2013 מחייבות כל מי שנותן שירות להנגיש את את אופן מתן השירות.

מטרת תקנות נגישות לשירות הינה להבטיח כי אדם עם מוגבלות יקבל שירות ככל אדם אחר, לדוגמא: אפשרות לאדם לקוי ראייה לקבל מידע דרך האינטרנט באמצעות השמעה או התאמת מעברים בחנות לאדם עם כיסא גלגלים.

על כן יש צורך בכתיבת נוהלי עבודה המפרטים כיצד לפעול בארגון בתחום הנגישות ובהדרכת עובדים כיצד לתת שירות לאנשים עם מוגבלות.
כמו כן יש לדאוג שכל המידע אודות הארגון מונגש לרבות באינטרנט.

הצעד הראשון, שהיה צריך להתבצע עד 25.4.2014 הינו בדיקת קיומן של ההתאמות הנדרשות במקום העסק או הארגון.
מדובר במיפוי של כל השירותים הניתנים בארגון, אופן מתן השירות ובדיקת קיומן של התאמות נגישות.
בבנק למשל, המיפוי יהיה רחב מאד: ישנם נותני שירות פרונטאלי, ניתן מידע באינטרנט, יש צורך במילוי טפסים, בעמידה בתור, ביישבה מול דלפק.
על כן יש צורך בהתאמות נגישות כגון הדרכת עובדים, הפיכת הטפסים לנגישים, התקנת לולאת שמיעה ליד הדלפק, הנמכת עמדות שירות, הנגשת מעברים ועוד.

דוגמא נוספת היא חנויות בגדים אשר צריכות להתאים את תאי המדידה.
מסעדות יצטרכו לדאוג לגובה תקני של מושבים ושולחנות.

החל מיום 1.7.2014 על כל ארגון מעל 25 עובדים חלה חובת פרסום על מינוי רכז נגישות במקום. אותו רכז חייב לעבור הכשרה וניסיון מעשי עד ליום 25.10.2016.

החל מ 1.7.2014 חל איסור לדרוש תשלום בעד התאמות. כמו כן יש לאפשר שימוש בחיות שירות ומתן שירות ללא המתנה בתואר לאדם עם מוגבלות.

על הארגון לפרסם את ההתאמות שבוצעו.

החל מ 1.7.2014 הארגון צריך לבצע התאמות נגישות בנהלים.

הדרכת עובדים: עד לנובמבר 2014 יש ליידע את כלל העובדים אודות תקנות הנגישות והעקרונות העומדים מאחורי החקיקה. הדרכות ספציפית תינתן לעובדים החל מנובמבר 2014 אחת לשנה.

מידע שימוש נוסף ניתן למצוא 

וכן באתר של נגישות ישראל >

 

למידע נוסף בתחום זה