תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות - התאמות נגישות לשירות (תיקון)

ביום 16.3.22 פורסם ברשומות תיקון לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, העוסקות בהתאמת נגישות לשירות.

תיקון תקנת משנה 13(א), מרחיב את הפטור הקיים מהמתנה לתור לצורך מתן שירות למי שהוא אחד מאלה:

 • אדם עם מוגבלות נפשית, שכלית או אוטיזם, שבשלה נקבעה לו נכות רפואית בשיעור של 40 אחוזים או יותר.
 • אדם הזכאי לגמלת שירותים מיוחדים, אדם הזכאי לקצבת סיעוד או נפגע עבודה הזכאי לקצבה מיוחדת.
 • אדם עם מוגבלות הזכאי להטבה לפי הסכם לעניין גמלת ניידות.
 • אדם הזכאי למלווה לפי תקנה 24 לתקנות הנכים או שנקבעה לו דרגת נכות מיוחדת בשיעור של 100 אחוזים או יותר.
 • ילד נכה כהגדרתו בתקנות הביטוח הלאומי.
 • ניצול שואה שהרשות לזכויות ניצולי שואה הכירה בו לעניין תגמול חודשי לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, או נכה הזכאי לתגמול חודשי לפי חוק נכי המלחמה בנאצים, וכן ניצול שואה שמקבל קצבה חודשית ממדינת חוץ בשל רדיפות הנאצים.

הפטור לא יחול על שירות ציבורי שניתן לתיאום מראש באמצעים נגישים (כגון הזמנת מקום לשעה ידועה מראש).

יצוין שנותן השירות זכאי לדרוש מן האדם עם המוגבלות הצגת תעודה תקפה המציינת את זכאותו לפטור מתור וזאת בצירוף הצגת תעודה מזהה, למעט לעניין קטין מתחת לגיל 16 .

בנוסף תוקנה תקנה 14 לעניין פטור מתשלום למלווה של אדם עם מוגבלות במקומות ציבוריים מסוימים.
הורד גילו של ילד בעל מוגבלות הנעזר במלווה מ-12 שנים ל-8 שנים.
כמו כן, במקום דרישה כללית לתעודת נכה שהנפיק המוסד לביטוח לאומי או משרד הביטחון, נקבעו דרישות ברורות לפיהן האדם עם המוגבלות הוא אחד מאלה:

 1. אדם עם מוגבלות נפשית, שכלית או אוטיזם שבשלה נקבעה לו נכות רפואית של 50 אחוזים או יותר.
 2. אדם הזכאי לגמלת שירותים מיוחדים או נפגע עבודה הזכאי לקצבה מיוחדת.
 3. אדם הזכאי למלווה לפי תקנה 24 לתקנות הנכים או אדם שנקבעה לו דרגת נכות מיוחדת בשיעור של 100 אחוזים או יותר לפי תקנות הנכים.
 4. ילד נכה כהגדרתו בחוק הביטוח הלאומי.
 5. מי שהרשות לזכויות ניצולי שואה הכירה בו כניצול שואה הזכאי לתגמול חודשי לפי חוק נכי רדיפות הנאצים או כנכה הזכאי לתגמול חודשי לפי חוק נכי המלחמה בנאצים, וכן ניצול שואה שמקבל קצבה חודשית ממדינת חוץ בשל רדיפות הנאצים.


לעניין הגדרת "מקום ציבורי" –עפ"י התוספת הראשונה לחוק שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, ייחשבו בין היתר:

 • אולם הרצאות, מרכז כנסים, אולם שמחות, גן אירועים, מרכז קהילתי, מועדון או כל מקום, המשמש להתכנסות
 • בית מלון, פנסיון, אכסניה, בית הארחה או כל מקום, המספק שירותי אירוח ולינה
 • כל מקום שמספק שירותי לימוד או חינוך
 • מסעדה, בית קפה, בר או כל מקום שמגישים בו מזון ומשקאות
 • מרכול, מכולת, סופרמרקט, מקום למכירת מזון, חנות, כלבו, מרכז קניות, קיוסק, שוק או כל מקום, המשמש לקניות או להשכרת ציוד
 • ועוד

לעניין הגדרת "שירות ציבורי" – עפ"י התוספת השניה לחוק שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, ייחשבו בין היתר:

 • שירות תיירות
 • שירות תרבות
 • שירות בידור
 • שירות הארחה
 • שירות מסחר
 • ועוד

תקנות אלה יחולו ב-16.6.2022

מצ"ב קובץ תקנות

קבצים מצורפים

למידע נוסף בתחום זה