פסק דין של האיחוד האירופי בעניין העברת מידע אישי מאירופה לארה"ב והשלכותיו על משטר הגנת המידה בישראל

בהמשך להודעת הרשות למשפט מדע וטכנולוגיה מיום 15.10.15, שניתנה על רקע פסק הדין של בית הדין האירופי לצדק בעניין העברת מידע אישי מאירופה לארה"ב, מפרסמת הרשות מספר עדכונים בנוגע למצב בישראל נכון לעת הזאת.

 

 

 

למידע נוסף בתחום זה