ביטול פטור להסכמי הפצה בלעדיים (תיקון מס' 16) - עדכון מאת הממונה

כזכור, ביטול הפטור נכנס לתוקף ביום 25.8.15 ומצריך בחינה מחדש של כל חוזה שקובע בלעדיות הדדית בהפצה.

מאחר והתברר כי גורמים רבים לא מספיקים לסיים את בחינת חוקיותם של הסדרים מסוימים, הודיע הממונה כי ידחה את האכיפה נגד הסדרי בלעדיות הדדית בהפצה עד ליום 25.2.16, בתנאי שקיומו של ההסדר, בתוספת תיאור תמציתי שלו ושל תניית הבלעדיות ההדדית שבו, הובאו לידיעת הרשות על ידי הצדדים לו או מי מהם

למידע נוסף בתחום זה