עו"ד גיל נדל, גלעד פז | שירותים עסקיים | משפט מסחרי | 27/02/2012

סוכן מכס שלח כסף להפקדה והכסף נשדד- מי יישא באחריות?

בית משפט השלום בתל אביב הכריע לאחרונה בשאלת האחריות לכספים שנשדדו מחברת שליחויות שביצעה שליחות של הפקדה בבנק. במקרה זה, עובד חברת השליחויות הוצמד כשליח יעודי ומיוחד לחברת סוכני מכס ומשלחת בינלאומית, אשר שלחה אותו לבצע הפקדה של 140,000 ש"ח בסניף הבנק. השליח לטענתו נשדד בדרך לסניף, ובית המשפט הטיל אחריות מלאה על חברת השליחויות, בגין הסכום שנשדד.

עובדות המקרה והחלטת בית המשפט:
כאמור, חברת סוכני מכס ומשלחת בינלאומית ביקשה מחברת שליחויות לבצע עבורה הפקדת מזומן בסך של 140,000 ש"ח בבנק. לאחר שהשליח נשדד, הגישה החברה תביעה נגד חברת השליחויות וטענה כי היא אחראית לנזק.

חברת השליחויות ניסתה להתנער מאחריותה למקרה, בטענה כי השליח הוצמד באופן בלעדי לשירותה של התובעת, ולכן הוא דווקא עובד שלה ולא עובד של חברת השליחויות. בית המשפט דחה את הטענה וקבע כי יחסי עובד-מעביד התקיימו גם התקיימו בין חברת השליחויות לבין השליח.

חברת סוכני המכס ביקשה להטיל אחריות על חברת השליחויות מכוחם של שני חוקים נוספים: חוק השומרים וחוק חוזה קבלנות. באשר לאחריות מכוחו של חוק השומרים, מכיוון שחברת השליחויות גובה תשלום בעבור ביצוע השליחות, הרי שהיא מוגדרת עפ"י החוק כשומר בשכר. שומר שכזה נושא באחריות מוגברת למיטלטלין עליהם הוא הופקד, וחייב לפצות את בעל המיטלטלין על כל נזק אשר נגרם להם כאשר היו באחריותו, בסייג של כח עליון או אירוע אשר לא היה ניתן לצפותו. במקרה שלפנינו, קבע בית המשפט כי שוד של שליח בדרכו להפקדת מזומן בסכום גדול, הינו אירוע אשר ניתן לצפותו, ולכן חברת השליחויות לא תהנה מן הפטור הקבוע בחוק.

ביחס לחוק חוזה קבלנות, טענה התובעת כי היות ובין הצדדים (חברת סוכני המכס וחברת השליחויות) נכרת חוזה למתן שירותים, נושאת חברת השליחויות באחריות. חברת השליחויות טענה מצידה, כי חוק חוזה קבלנות לא חל, היות ולא נחתם חוזה בכתב בין הצדדים. בית המשפט קבע כי לאור הראיות שהוצגו, הוכח שהתקיימה התקשרות בין הצדדים ולכן החוק חל.

בית המשפט מצא כי חברת השליחויות נושאת באחריות גם מכח דיני הרשלנות. לשיטתו של בית המשפט, חברת השליחויות בצעה ומבצעת עבור לקוחותיה, לרבות התובעת, שליחויות של העברת והפקדת כספים כדבר שבשגרה, למרות שבתחילה הכחישה עובדה זאת. עוד נמצא, כי הנתבעת מבצעת שליחויות אלו מבלי לנקוט באמצעי אבטחה מיוחדים ובתעריף רגיל.

בסופו של דבר, נפסק כי חברת השליחויות נושאת באחריות מלאה להפסד הכספי שנגרם לחברת סוכני המכס והמשלחת הבינלאומית בשל השוד, וחברת השליחויות חויבה לשלם סכום של כ-140,000 ש"ח בתוספת הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד של 15,000 ש"ח

(ת.א. (שלום ת"א) 64922-07 אלישר בע"מ נ' לביא שליחויות 1991 בע"מ, השופטת שרון גלר, פסק-דין מיום 1.2.12. ב"כ הצדדים- לאלישר- עו"ד גבאי, ללביא- עו"ד חוגי).


* האמור לעיל הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ משפטי יש לפנות לעורך דין עם מלוא פרטי המקרה הספציפי. 

* עו"ד גיל נדל הכותב הינו עורך דין העוסק בדיני יבוא ויצוא, מסים עקיפים, דיני סחר חוץ, הובלה ושילוח בינלאומי וקנין רוחני, ומשמש כיועץ המשפטי של לשכת סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים – תל אביב. ניתן להוריד מאמרים נוספים פרי עטו של עו"ד גיל נדל באתר האינטרנט: www.nadel-law.co.il

למידע נוסף בתחום זה
המידע המפורסם כאן הועבר במלואו על ידי המפרסם והינו באחריותו הבלעדית של המפרסם. ללשכת המסחר אין ולא תהיה שום אחריות, לנכונות המידע המפורסם ו/או לטיב השרות של העסק האמור.