עו"ד גיל נדל, גלעד פז | שירותים עסקיים | משפט מסחרי | 08/01/2013

תקנות חדשות בנושא סימון מוצרי מזון המכילים חפץ

לאחרונה, פורסמה הצעה לתיקון תקנות העוסקות בסימון של אריזת מוצרי מזון המכילים חפץ (תקנות בריאות הציבור (מזון)(אריזת מזון המכילה חפץ), התשנ"ה-1995].

תקנות אלה מתייחסות לאריזות של מזון אשר מכילות בתוכן צעצוע כזה או אחר, אשר ניתן כשי לילד אשר צורך את מוצר המזון, לרוב על מנת לקדם את מכירות מוצר המזון.
צירוף חפץ למוצר מזון מגביר את החשש משימוש לא-בטיחותי במוצר, שכן ילדים קטנים עשויים להיפגע בטעות משימוש בחפץ, אם מוצר המזון לא יסומן כהלכה. אי לכך, מגדירות התקנות מספר דרישות בטיחותיות, על מנת לאפשר שימוש בטיחותי במוצר המזון.

בין היתר, קובעות התקנות כי ניתן לצרף צעצועים למוצר מזון רק אם הצעצועים עומדים בתקן ישראלי 562, וכי יש לארוז את המזון ואת הצעצוע באריזות בצבעים שונים.
ההצעה הנוכחית באה לחדד את דרישות הסימון, כך שבעבר הייתה חובה לסמן כי "אין לתת לילדים מתחת לגיל 6", ואילו התיקון קובע כי הסימון החדש יהא "אין לתת לילדים מתחת לגיל 3".

בנוסף, התיקון מבקש לחייב הוספת המילים "השגחת מבוגר מומלצת".
בנוסח הישן, הוגבלו המימדים של החפץ שניתן להכניס לאריזת מזון, ואילו בנוסח החדש המוצע, מבוטלת מגבלה זו.
מומלץ ליבואנים וליצרני מזון ללמוד היטב את חובות הסימון של מוצרי מזון, שכן תחום זה מהווה "כר פורה" לתובענות ייצוגיות, כאשר מוצר מסוים מסומן אפילו בסטייה קטנה מחובת הסימון, ואפילו אם לא נגרם בפועל כל נזק.

[תקנות בריאות הציבור (מזון)(אריזת מזון המכילה חפץ)(תיקון), התשנ"ה-1995].

* עו"ד גיל נדל הכותב הינו עורך דין העוסק בדיני יבוא ויצוא, מסים עקיפים, דיני סחר חוץ, הובלה ושילוח בינלאומי וקנין רוחני, ומשמש כיועץ המשפטי של לשכת סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים – תל אביב. ניתן להוריד מאמרים נוספים פרי עטו של עו"ד גיל נדל באתר האינטרנט: תקנות אלה מתייחסות לאריזות של מזון אשר מכילות בתוכן צעצוע כזה או אחר, אשר ניתן כשי לילד אשר צורך את מוצר המזון, לרוב על מנת לקדם את מכירות מוצר המזון.
צירוף חפץ למוצר מזון מגביר את החשש משימוש לא-בטיחותי במוצר, שכן ילדים קטנים עשויים להיפגע בטעות משימוש בחפץ, אם מוצר המזון לא יסומן כהלכה. אי לכך, מגדירות התקנות מספר דרישות בטיחותיות, על מנת לאפשר שימוש בטיחותי במוצר המזון.

בין היתר, קובעות התקנות כי ניתן לצרף צעצועים למוצר מזון רק אם הצעצועים עומדים בתקן ישראלי 562, וכי יש לארוז את המזון ואת הצעצוע באריזות בצבעים שונים.
ההצעה הנוכחית באה לחדד את דרישות הסימון, כך שבעבר הייתה חובה לסמן כי "אין לתת לילדים מתחת לגיל 6", ואילו התיקון קובע כי הסימון החדש יהא "אין לתת לילדים מתחת לגיל 3".

בנוסף, התיקון מבקש לחייב הוספת המילים "השגחת מבוגר מומלצת".
בנוסח הישן, הוגבלו המימדים של החפץ שניתן להכניס לאריזת מזון, ואילו בנוסח החדש המוצע, מבוטלת מגבלה זו.
מומלץ ליבואנים וליצרני מזון ללמוד היטב את חובות הסימון של מוצרי מזון, שכן תחום זה מהווה "כר פורה" לתובענות ייצוגיות, כאשר מוצר מסוים מסומן אפילו בסטייה קטנה מחובת הסימון, ואפילו אם לא נגרם בפועל כל נזק.

[תקנות בריאות הציבור (מזון)(אריזת מזון המכילה חפץ)(תיקון), התשנ"ה-1995].

* עו"ד גיל נדל הכותב הינו עורך דין העוסק בדיני יבוא ויצוא, מסים עקיפים, דיני סחר חוץ, הובלה ושילוח בינלאומי וקנין רוחני, ומשמש כיועץ המשפטי של לשכת סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים – תל אביב. ניתן להוריד מאמרים נוספים פרי עטו של עו"ד גיל נדל באתר האינטרנט: www.nadel-law.co.il

למידע נוסף בתחום זה