עו"ד גיל נדל, עו"ד עדי פלד | שירותים עסקיים | משפט מסחרי | 17/02/2013

ייצוגית בגין אי-סימון שיעור ריכוז העגבניות בקטשופ: התובע הייצוגי חזר בו

לאחרונה, נדחתה תביעתו האישית של תובע ונמחקה בהסכמה בקשתו לאישור תובענה כייצוגית שהוגשה נגד חברת מזון מובילה, בנוגע לאי-סימון כביכול של שעור רכיב העגבניות בקטשופ המיובא על ידה.

התובע טען בין היתר כי רכש קטשופ אשר נעדר סימון שעור ריכוז העגבניות שבו, כי מדובר בהפרה של הוראות תקן ישראלי 1145 ("סימון מזון ארוז מראש") וכן, כי מדובר בהטעיה מצד הנתבעת.

התובע הוסיף וטען כי רכיב עגבניות במוצר קטשופ צריך להיות לפחות 85%, ובשל היעדר הסימון, נשללה ממנו האפשרות לערוך השוואה בין מוצר זה של חברת המזון המובילה לבין מוצרים אחרים של חברות אחרות, ובשל כך נגרמה לו עגמת נפש, נזק נפשי קשה ונפגעה אוטונומיית הרצון הפרטי שלו, אשר בגינם ביקש לפצות את חברי הקבוצה בסך כולל של 3 מיליון ש"ח.

חברת המזון המובילה, שיוצגה על ידי עורכי הדין גיל נדל, רותם וירניק ועדי פלד ממשרדנו, מצאה כי התובע לא ביצע פנייה מקדימה לחברת המזון המובילה ולא נקט בכל פעולה אחרת למניעת הפסדו הכספי כטענתו, למרות שבמועד הגשת התובענה והבקשה היה עדיין יכול להשיב את המוצר למרכול.

עוד נמצא, כי התובע ובא-כוחו מנהלים באופן שיטתי תביעות ייצוגיות כנגד חברות מזון רבות בטענות זהות של אי סימון שעור רכיב מסוים באחוזים על גבי האריזה, אשר באחת מהן אף צורפה קבלה זהה לזו אשר צורפה כראיה בתובענה שבענייננו.

בנוסף, מצאו חברת המזון המובילה ובאי כוחה כי התובע לא טען כי נפגע כתוצאה מצריכת המוצר, התובע לא צירף ראיות מספקות להוכחת טענותיו בדבר הכמויות אשר רכש מן המוצר, וכי המוצר נשוא התביעה אינו מיובא כבר למעלה משנה בטרם הגשת התובענה.

לאור זאת, פנו חברת המזון המובילה ובאי כוחה לתובע ובא כוחו והציעו כי התביעה והבקשה יסולקו ללא צו להוצאות. בעקבות זאת, הגישו התובע ובא-כוחו בקשת הסתלקות מן התביעה והבקשה.

בית המשפט המחוזי בירושלים קיבל את בקשת התובע ובא-כוחו וביום 17 בינואר 2013, דחה את תובענתו האישית של התובע ומחק את הבקשה לאישור התובענה כייצוגית ללא צו להוצאות.

בית המשפט נימק את החלטתו, כך:

"נוכח השלב המוקדם אשר בו נמצא ההליך וההצהרות שניתנו (מטעם התובע ובא-כוחו), אינני רואה מניעה להתיר את הסתלקות המבקש מן התובענה הייצוגית. המבקש מציין, כי התברר לו שמדובר במוצר שאיננו מיובא ארצה מזה זמן, דבר המפחית מן החשיבות הצרכנית של ניהול ההליך בהיבט הצופה פני עתיד. בנסיבות אלו אינני סבורה, כי יש מקום לכפות על המבקש להוסיף ולנהל את התובענה, ועל כן אני מורה על דחיית תובענתו האישית של המבקש."

עוד נקבע כי "בשלב זה, המבקש וקבוצת המיוצגים לא השיגו כל הישג שיש לשמרו עבורן על דרך איתור מבקש חליפי ומייצג חליפי. מחיקת הבקשה בשלב זה לא תיצור כל מגבלה על המיוצגים, ככל שמי מהם יחפוץ בפתיחת הליך נגד המשיבה, אם יימצא שהדברים מצדיקים זאת."

"אשר על כן, נדחית תובענתו האישית של המבקש, והבקשה לאישור התובענה כייצוגית – נמחקת. אין צו להוצאות."

* עו"ד גיל נדל הכותב הינו עורך דין העוסק בדיני יבוא ויצוא, מסים עקיפים, דיני סחר חוץ, הובלה ושילוח בינלאומי וקנין רוחני, ומשמש כיועץ המשפטי של לשכת סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים – תל אביב. ניתן להוריד מאמרים נוספים פרי עטו של עו"ד גיל נדל באתר האינטרנט: www.nadel-law.co.il

למידע נוסף בתחום זה
המידע המפורסם כאן הועבר במלואו על ידי המפרסם והינו באחריותו הבלעדית של המפרסם. ללשכת המסחר אין ולא תהיה שום אחריות, לנכונות המידע המפורסם ו/או לטיב השרות של העסק האמור.
המאמרים באתר זה משקפים את דעתו של כותבם ואין בהכרח חפיפה בינם לבין עמדות איגוד לשכות המסחר. במאמרים ו/או בידיעות ו/או בכל חומר אחר באתר אין משום המלצה או חוות דעת לפעילות או להימנעות מפעילות. קבלת החלטה כלשהי על סמך מידע כלשהו המופיע באתר הינה על אחריות המשתמש באתר בלבד.