מהי נגישות בעסקים?

בישראל חיים כיום כמיליון וחצי אנשים עם מוגבלות. חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות והתקנות מכוחו נועדו לתת מענה לכל אלה, כאשר העיקרון המנחה הוא שיש לאפשר לכל אדם עם מוגבלות לנהל את חייו בעצמאות ובכבוד. נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים ממונה על חוק זה והיא מקדמת את התקנות מכוחו במרץ.

תקנות בניין קיים נכנסו לתוקף ביוני 2012, והדיון בתקנות נגישות לשירות עומד להסתיים בחודשים הקרובים. תקנות אלה מחייבות כל עסק הנותן שירות לציבור להנגיש את מקום העסק, הן מבחינה פיזית והן מבחינת אופן מתן השירות. תקנות בניין קיים מחייבות את העסקים לעמוד בדרישות התקנות עד נובמבר 2017, אך הן מטילות חובה להתחיל את ההיערכות כבר השנה, ואילו תקנות השירות דורשות  היערכות עד לנובמבר 2015.
 
איגוד לשכות המסחר רואה כנגד עיניו את החשיבות החברתית בנגישות. עסקים רבים פועלים בתחום זה באופן וולונטרי מתוך ראיה ערכית, חברתית ועסקית. האיגוד חבר בפורום נגישות לעסקים של עמותת נגישות ישראל.
 
ההיערכות לנגישות דורשת בשלב הראשוני עריכת סקר אשר בודק את האפיונים של המקום ומיפוי הדרישות. יש לעיתים צורך ואף חובה  לקבל ליווי מאת מורשה נגישות.
 
יש חשיבות רבה בתחילת תהליך ההיערכות. מדובר בהליך מורכב, ארוך ואף יקר. כמו כן, יש לבחון קבלת פטור מן החובות המפורטות  בתקנות במקרים מסוימים (למשל אם מבחינה הנדסית לא ניתן לבצע שינוי במקום). יודגש כי אי עמדה בהוראות החוק והתקנות חושפת את  העסק לתביעות אזרחיות ופליליות וביניהן תביעות ייצוגיות והטלת קנס של עד לסכום של 50,000 ₪ ללא הוכחת נזק.
 
מעתה תוכלו למצוא בפינה זו באתר האיגוד מידע רלבנטי לעסקים בכל הקשור להנגשת העסק, עדכונים מהכנסת, הסברים על תקנות  חדשות, קישורים לאת הנציבות ואתר נגישות ישראל ועוד. 
 
נשמח לקבל שאלות ו/או הערות לטל. 5631010 - 03 או למייל shoshr@chamber.org.il
  
 
בברכה,
 
שוש רבינוביץ,  עו"ד
מנהלת הלשכה המשפטית
איגוד לשכות המסחר 

למידע נוסף בתחום זה