הקמת מערכת חדשה של רשות המיסים שתאפשר לעוסקים ישראלים להפיק חשבוניות מקוונות לעוסקים ברשות הפלסטינית

חוק מס ערך מוסף קובע כי חשבונית מס שמפיק עוסק ישראלי לחייב במס עוסק הרשום ברשות הפלסטינית, תהיה בתצורה שקבע מנהל רשות המיסים.

מכוח חוק זה נקבעה בתקנות תצורתה של חשבונית I.

כיום, עוסק המבקש להפיק חשבונית I, נדרש לפנות פיזית למשרד מע"מ ולבקש הקצאת פנקסי חשבוניות מתאימים.

רשות המסים בישראל, בשיתוף עם משרד הביטחון ומתאם פעולות הממשלה בשטחים, תתחיל בקרוב בפיילוט למערכת חדשה אשר תאפשר לעוסקים ישראלים להפיק באופן מקוון חשבוניות מס התחשבנות (חשבוניות I) לעוסקים, מלכ"רים או מוסדות כספיים הרשומים ברשות הפלסטינית. במקביל, יתקיים ברשות הפלסטינית פיילוט זהה, במסגרתו יפיקו חייבים במס ברשות הפלסטינית חשבוניות מס התחשבנות (חשבוניות P) מקוונות, לעוסקים בישראל.

המערכת החדשה תאפשר הנפקת חשבוניות I בתהליך ממוחשב בלבד וללא צורך בהגעה פיזית אל משרד מע"מ ותחסוך מהעוסקים זמן יקר הכרוך במילוי חלק מהפרטים על גבי החשבונית, מילוי טפסים ושליחתם אל יחידת הקישור של רשות המסים לרשות הפלסטינית (קמר"פ), ותתרום לשיפור משמעותי בתהליכי העבודה הקיימים ברשות המסים.

הנפקת חשבונית ה-I תיעשה ללא כל עלות - באמצעות דפדפן האינטרנט או באמצעות הדפדפן במכשיר הנייד, בכל זמן נתון - 24/7.

הכניסה למערכת המקוונת של רשות המיסים, תהיה ע"י הזדהות באמצעות שם המשתמש והסיסמה הכללית לנושאי מע"מ.

בשלב הראשון בוחרת רשות המסים כמה מאות עוסקים ומציעה להם להצטרף לפיילוט. ההשתתפות בפיילוט הינה וולונטרית, אולם כרוכה במחויבות מצד העוסק לפעול רק במערכת החדשה. הפיילוט מתוכנן להימשך כ-6 חודשים, ואם אכן יוגדר כמוצלח, שיטה זו תוחל על כלל העסקאות בין העוסקים בישראל לעוסקים ברשות הפלסטינית.

לדברי מנהל רשות המיסים, המטרה בהקמת מערכת זו, היא להקל על עוסקים בצד הישראלי ובצד הפלסטיני בעשיית עסקים משותפים, וכן לשפר את יכולת הבקרה של רשות המסים ומקבילתה ברשות הפלסטינית ולמנוע מקרים של זיוף חשבוניות. כמו כן, תאפשר המערכת לבצע התחשבנות מס מדויקת. בנוסף, תשמש המערכת ככלי יעיל לניתוח וניתור של נתוני המסחר בין ישראל לרש"פ.

למידע נוסף בתחום זה